Úradná tabuľa - Hirdető tábla

Zverejnené dokumenty - Közzétett dokumentumok
pdf Obec Bešeňov v súlade s §14, ods. 5 zák. 24/2006 Z.z. zverejňuje dňa 11.10.2016 "Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 - 2022"
pdf Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zmeny č. 2 ÚPN O Bešeňov - zverejnené dňa 10.1.2017
pdf NÁKUP HNUTEĽNÝCH VECÍ NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU - opis projektu.
pdf Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v obci Bešeňov - zverejnené pred schválením OZ dňa 19.4.2018
pdf Zverejnenie schváleného rozpočtu obce Bešeňov na roky 2019, 2020, 2021
pdf Zverejnenie nálezu Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z.
pdf Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
pdf Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
pdf Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Skladová hala s administratívou - novostavba" miesto stavby k.ú. Bešeňov parc. č. 812/2, 812/6-10, 812/46, 812/49, 812/50. Zverejnené dňa 31.7.2019
pdf Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - zverejnené dňa 2.10.2019
pdf Informácia pre verejnosť - Plán udržateľnej mobility NSK - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - zverejnené dňa 8.11.2019
pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH
pdf Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022

Kalendár:

December 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Oto

Anketa:

Počasie: