Úradná tabuľa - Hirdető tábla

Zverejnené dokumenty - Közzétett dokumentumok
pdf Obec Bešeňov v súlade s §14, ods. 5 zák. 24/2006 Z.z. zverejňuje dňa 11.10.2016 "Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 - 2022"
pdf Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zmeny č. 2 ÚPN O Bešeňov - zverejnené dňa 10.1.2017
pdf NÁKUP HNUTEĽNÝCH VECÍ NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU - opis projektu.
pdf Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v obci Bešeňov - zverejnené pred schválením OZ dňa 19.4.2018
pdf Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
pdf Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
pdf Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Skladová hala s administratívou - novostavba" miesto stavby k.ú. Bešeňov parc. č. 812/2, 812/6-10, 812/46, 812/49, 812/50. Zverejnené dňa 31.7.2019
pdf Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - zverejnené dňa 2.10.2019
pdf Informácia pre verejnosť - Plán udržateľnej mobility NSK - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - zverejnené dňa 8.11.2019
pdf Zverejnenie schváleného rozpočtu obce Bešeňov na roky 2020, 2021, 2022
pdf Obec Bešeňov v súlade s §14, ods. 5 zák. 24/2006 Z.z. zverejňuje dňom 22.1.2020 Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu - "Regionálny plán udržateľnej mobility NSK" na dobu 15 dní
pdf Zverejnenie schválenéj zmeny rozpočtu č. 1 obce Bešeňov na rok 2020
pdf Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán obce Dvory nad Žitavou" - zverejnené dňa 10.2.2020
pdf Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019
pdf Zverejnenie územného rozhodnutia č. BES-S2019/00054 R2020/1755 - Skladová hala s administratívou. Zverejnené dňa 27.3.2020.

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Milena

Anketa:

Počasie: