Verejné obstarávanie a súťaže

Obec Bešeňov je verejným obstarávateľom podľa §6, ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

 

Profil verejného obstarávateľa

Úradný názov:                  Obec Bešeňov
IČO:                                   00308790
DIČ:                                   2021060657
Sídlo:                                 941 41 Bešeňov 33
Štát:                                   Slovenská republika
Štatutárny zástupca:        Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce
Kontaktná osoba:             Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce
Telefón:                             035/6487121
Email:                                obec.besenov@stonline.sk
Bankové spojenie:           VÚB banka a.s., pobočka Nové Zámky
Číslo účtu:                        171427172/0200

__________________________________________________________________________

Zadávanie zákaziek podľa §9, odst. 9, zákona o VO
__________________________________________________________________________

Rok 2015

por. č. 1:  Verejný obstarávateľ zverejňuje zadávanie zákazky na predmet obstarania:
                 "Dodávka stavebného materiálu na opravu miestnych komunikácií"
                 - predpokladaná hodnota zákazky: 3500,00 € bez DPH
                 - predpokladaný termín zadávania zákazky: 25.2.2015
                 - zverejnené dňa: 16.2.2015
               
                 - vyhodnotenie: Úspešný uchádzač - STAVEG s.r.o.
                    Levická 544, 942 01 Šurany, IČO: 36540153
                 - cenová ponuka: 2218,44 € bez DPH, 2662,13 € s DPH
                 - vyhodnotenie zverejnené: 10.3.2015

por. č. 2:  Verejný obstarávateľ zverejňuje zadávanie zákazky na predmet obstarania:
                 "Rámcová dohoda - komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o
                   nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ"
                 - predpokladaná hodnota zákazky: menej ako 20000 €
                 - predpokladaný termín zadávania zákazky: 27.2.2015
                 - zverejnené dňa: 23.2.2015


por. č. 3: Verejný obstarávateľ zverejňuje zadávanie zákazky na predmet obstarania:
                "Rámcová dohoda - komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní"
                - predpokladaná hodnota zákazky: menej ako 20000 €
                - predpokladaný termín zadávania zákazky: 27.2.2015
                - zverejnené dňa: 23.2.2015

__________________________________________________________________________

Rok 2014

por. č. 1:  Verejný obstarávateľ zverejňuje zadávanie zákazky na predmet obstarania:
                  "Oprava miestnych komunikácií v obci Bešeňov"
                  - predpokladaná hodnota zákazky: 6000,00 € bez DPH
                  - predpokladaný termín zadávania zákazky: 22.5.2014
                  - zverejnené dňa: 16.5.2014
               
                  - vyhodnotenie: Úspešný uchádzač - RSÚC Nitra, a.s.
                    Štúrova č. 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736,
                    cenová ponuka: 5797,02 € bez DPH, 6956,42 € s DPH
                  - vyhodnotenie zverejnené dňa: 12.6.2014

por. č. 2:  Verejný obstarávateľ zverejňuje zadávanie zákazky na predmet obstarania:
                 "Vytvorme deťom priestor pre spoločné trávenie voľného času - Bešeňov,
                   obecné detské ihrisko na parcele č. 1/1 a 1/2"
                 - predpokladaná hodnota zákazky: 8500,00 € bez DPH
                 - predpokladaný termín zadávania zákazky: 12.8.2014
                 - zverejnené dňa: 5.8.2014
              
                - vyhodnotenie zákazky: Úspešný uchádzač - Jozef Kliský, akademický sochár
                  941 42 Veľké Lovce 731, IČO: 43669051,
                  cenová ponuka: 8274,04 € bez DPH, 9928,85 € s DPH
                - vyhodnotenie zverejnené dňa: 5.9.2014

por. č. 3: Verejný obstarávateľ zverejňuje zadávanie zákazky na predmet obstarania:
                 "Výmena svetlíkov na Kultúrnom dome v Bešeňove"
                 - predpokladaná hodnota zákazky: 3700,00 € bez DPH
                 - predpokladaný termín zadávania zákazky: 2.9.2014
                 - zverejnené dňa: 26.8.2014
           
                 - vyhodnotenie: Úspešný uchádzač - ZENIT SK s.r.o.
                   Nová 831/78, 972 41 Koš, IČO: 36307599,
                 - cenová ponuka: 3595,00 € bez DPH, 4314,00 € s DPH
                 - vyhodnotenie zverejnené dňa: 22.9.2014

por. č. 4: Verejný obstarávateľ zverejňuje zadávanie zákazky na predmet obstarania:
                 "Dodávka a montáž prístrešku pred vchod zdravotného strediska v Bešeňove"
                 - predpokladaná hodnota zákazky: 2000,00 € bez DPH
                 - predpokladaný termín zadávania zákazky: 1.10.2014
                 - zverejnené dňa: 25.9.2014
               
                 - vyhodnotenie: Úspešný uchádzač - Sonez Kovkar, spol. s r.o.
                   Komárňanská cesta 4078/3, 940 02 Nové Zámky, IČO: 34151265
                 - cenová ponuka: 1985,00 € bez DPH, 2382,00 € s DPH
                 - vyhodnotenie zverejnené dňa: 13.10.2014

__________________________________________________________________________

Rok 2013

por. č. 1:  Verejný obstarávateľ zverejňuje zadávanie zákazky na predmet obstarania:
                   "Reštaurovanie  pamätníka padlým v I. svetovej vojne"
                  - predpokladaná hodnota zákazky: 19656,00 € bez DPH
                  - predpokladaný termín zadávania zákazky:  23.8.2013
                  - zverejnené dňa: 19.8.2013
               
                  - vyhodnotenie: Úspešný uchádzač - Mgr. art. Ladislav Chamuti,
                    Modra Harmónia 3135,  900 01 Modra, IČO: 35087153,
                    cenová ponuka: 10340,00 € bez DPH, 12408,00 € s DPH.
                  - vyhodnotenie zverejnené dňa: 25.9.2013

__________________________________________________________________________

Kalendár:

Február 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
meniny má: Jaromír

Anketa:

Počasie: