Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Odvoz odpadu s ramen. nakladačom 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1316.62 €
Inštalačné práce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
215.23 €
Odvoz KO 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2521.25 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
163.85 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
396.35 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
22.31 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
232.14 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
403.19 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
226.73 €
Beton STN EN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
382.20 €
El. energia ZŠ budova 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
146.81 €
Prenájom mobilných WC - Hody 2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: WC partner s.r.o.
216.00 €
Chodníky - betón. obrub., dlažby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
436.02 €
Vodné 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
320.17 €
Odborná skúška plyn. zar. kotolní ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PLYNOTHERM spol. s r.o.
366.00 €
Technická prehliadka kotl. a čistenie horáka ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PLYNOTHERM spol. s r.o.
570.48 €
Fa. na ZoD č. 2/2018 ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MOCOOP spol. s r.o.
33643.09 €
Telekomunikačné služby 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
117.36 €
Odborná prehliadka výťah HOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
Inštalačné práce - učebňa PC Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
89.23 €
El. energia OÚ 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
330.36 €
Fa. za výkon staveb. dozoru počas ČOV 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
500.00 €
Dodávka zem. plynu - 9/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1843.00 €
Jazykové učebnice - ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
66.00 €
Fa. za elektrickú energiu - 9/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
522.71 €
Fa. za školské potreby, učebnice z dotácie - ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aitec, s.r.o.
19.80 €
Fa. za stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1492.88 €
Fa. za odvoz odpadovej vody - zdrav. stred. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
80.76 €
Fa. Asc Agenda Komplet pre ZŠ maď Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ASC Applied Software Consultants
229.00 €
Fa. za hlasové služby 15.8.2019-14.9.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
Fa. za svetelný erb Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OLYMP ERBY, s.r.o.
241.40 €
Kancelárske potreby pre ZŠ s VJM Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
50.92 €
Fa. za odvoz komunálneho odpadu 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3705.87 €
Fa. za odvoz odpadu s ramen. nakladačom Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1525.40 €
Fa. za betón. obrubníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
150.76 €
Nakl. a odvoz zeminy a dodávka kameniva 4/8 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
237.60 €
Fa. za dodávku kamniva - 0/32 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
115.20 €
Fa. za vodné 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
194.42 €
Fa. na SO 01 ČOV - komplet. biol. jednotka Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MOCOOP spol. s r.o.
35736.76 €
Tel. služby ZŠ budova, OÚ 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
114.96 €
Fa. za el. energiu ZŠ budova - 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
161.65 €
Fa. za el. energiu - júl/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
343.21 €
Fa. za prepravu autobusom - HU, Bokod dňa 27.07.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OBP, spol. s r.o.
195.36 €
Fa. za výkon staveb. dozoru stavby ČOV 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
500.00 €
Fa. za dodávku plynu 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1843.00 €
Fa. za dodávku el. energie - 8/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
522.71 €
Demontáž a montáž vnútornej jednotky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTA Klíma s.r.o.
132.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
173.62 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
5.78 €
Fa. za služby v oblasti CO 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: CO - COMPANY s.r.o.
40.00 €
Fa. za stravné lístky 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1102.99 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
65.29 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
112.63 €
Fa. za elektroinštalačné práce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
131.08 €
Služby BOZP 2. štvrťrok/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
120.00 €
Hlasové služby 15.7.2019-14.8.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
Fa. za výmenu šmýkalky na dets. ihrisku pri kostole Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Jozef Kliský,akad.sochár
400.00 €
Fa. za uloženie odpadu 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
27.33 €
KC pre pečať v HSM 4-ročný Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Disig a.s.
100.80 €
Občerstvenie pre ZPCCH a SZTP - zväz invalidov dňa 6.7.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ildikó Broskovicsová
100.00 €
Fa. za vodné 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
194.44 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
128.70 €
ČOV - 1. stavba súboru stavieb kompletná biologická jednotka Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MOCOOP spol. s r.o.
14716.09 €
Odvoz KO odpadu 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2423.90 €
Odvoz odpadu s ramen. nakladačom 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1082.69 €
Autorská odmena za licenciu na verej. použitie hudob. diel Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
119.23 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
35.11 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
220.11 €
Fa. za el. energiu OÚ 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
400.43 €
Fa. za el. energiu ZŠ budova 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
265.75 €
Fa. za vodoinštalačné práce a výmena radiátorov v budove ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Okruhlica Classic
817.20 €
Fa. za informačné služby v banke Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VÚB, a.s.
66.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
71.10 €
Fa. za hlasové služby OÚ, ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
89.83 €
Kancelárske potreby pre ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
96.96 €
Obecné dni - nákup materiálu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: František GUBO
567.54 €
Fa. za služby v oblasti CO 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za výkon staveb. a technic. dozoru stavby ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.
500.00 €
Opak. dodávka el. energie 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
522.71 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
22.95 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
143.99 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
390.77 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
182.68 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
83.97 €
Fa. za opakovanú dodávku zemného plynu 7/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1843.00 €
Kontrolná účasť na stavbe ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Zuzana Strehovská
125.98 €
Fa. za činnosť PO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Marianna Rajčoková
50.00 €
Ozvučenie na XIV. obecný deň Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ferenczi Kornél
300.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
158.81 €
Odbor. prehliadka výťahu HOV v budove ZŚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
Syst. podpora URBIS 1.7.2019-30.9.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Materiál - predškolská výchova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Computer ABC, s.r.o.
297.90 €
Fa. za stravné lístky - jún 2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1330.61 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
271.01 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
11.55 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
115.50 €
Fa. za pobyt v škole v prírode - ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: EUROMESTO s.r.o.
1700.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
132.49 €
Audítorské služby IÚZ 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Juliana Farkasová
1980.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
43.89 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
257.35 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
365.58 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
398.85 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
64.19 €
Inštalácia počítačov v ZŚ slov. a ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
430.46 €
Fa. za výkon stav. dozoru na ČOV 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.
500.00 €
Fa. za hlasové služby OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.24 €
Fa. za vykonané práce so strojom JCB, dodávka kamenňa Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
737.40 €
ASC agenda komplet ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ASC Applied Software Consultants
229.00 €
Výpočtová technika pre ZŚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Martin Gall - MG COMP
4999.99 €
Stan Boston 6 - 3x pre Zväz skautov v Bešeňove Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: HUSKY SK, s.r.o.
749.99 €
Fa. za odvoz KO 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2385.47 €
Fa. za odvoz odpadu s ram. nakl. 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1084.10 €
Fa. za vodné 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
263.14 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
195.29 €
Fa. za elektrickú energiu ZŠ budova 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
362.12 €
Fa. za elektrickú energiu OÚ 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
374.45 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Forte Acoustic, spol.s.r.o.
368.40 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
107.01 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
151.24 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
67.92 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
242.84 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
233.10 €
Predplatné časopisov - MŠ - Zvonček, Predškol. vých. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
6.85 €
Kontrola a čistenie komínov v ZŠ budove a 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Kantorka, n.o.
139.94 €
Predplatné časopisov - Pravda/OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
85.81 €
Fa. za elektr. energiu - 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
522.71 €
Fa. za telekomunikačné služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
95.20 €
Fa. za dodávku zemného plynu 6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1843.00 €
Služby v oblasti CO obd. 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
313.62 €
Dokumentácia s prílohami pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
3.90 €
Fa. za stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1257.31 €
Fa. za účastnícky poplatok za odborný seminár Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ballux, spol. s r.o.
20.00 €
20190210-1904495 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
379.48 €
20190209-1902540 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
481.33 €
20190208-2019164 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
82.00 €
20190207/290503 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MARWELL -Ing. Pavol Tallo
240.00 €
20190206-201907452 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: DUEL-PRESS, s.r.o.
128.25 €
20190205-19031 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Robert Broskovics
119.70 €
20190204/937007100 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
254.56 €
20190203/19009455 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
62.40 €
Uloženie odpadu 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
35.02 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
327.41 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
67.09 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
11.40 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
11.40 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
22.80 €
Mes. poplatok za mobil tel. OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
Softvérové práce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
76.03 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
63.28 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
369.45 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
52.67 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
171.40 €
Elektromontážne práce v KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
119.92 €
Odvoz komun. odpadu 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2423.90 €
Odvoz odpadu s ramen. nakladačom Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1385.92 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
231.21 €
Fa. za vodné 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
216.47 €
Drvenie drobného stavebného odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Prospect, spol. s r.o.
1508.12 €
Fa. za beton Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
39.00 €
Fa. za služby BOZP Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
120.00 €
Fa. za výkon staveb. technic. dozoru počas realizácie stavby ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
500.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
262.62 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
252.83 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
68.47 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
206.06 €
El. energia - OÚ 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
281.95 €
El. energia ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
296.83 €
Telekomunikačné služby 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.68 €
Oprava kop. stroja Sharp OÚ, Toner Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
111.80 €
Fa. za dodávku plynu - 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1843.00 €
Fa. za dodávku el. energ. - 5/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
522.71 €
Služby v oblasti CO - 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Doména a webhosting - licencia 1.6.2019-31.5.2020 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: wbx, s. r. o.
50.40 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
148.77 €
Fa. za stravné lístky 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1477.20 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
258.08 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
215.74 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
53.93 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
455.20 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
191.86 €
Pracovné oblečenie do ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FANG-Dent, s.r.o.
188.36 €
Softvérové práce - ZŠ slov., ZŠ maď., OcÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
129.43 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
131.23 €
Softvérové práce ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
155.50 €
Ročná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
165.60 €
Drvenie drevenej hmoty Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.
1980.00 €
Mes. poplatok za mob. tel. 14.4.2019-14.5.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.24 €
Uloženie odpadu 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
35.02 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
190.84 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
85.91 €
Fa. za kancelárske potreby ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
88.86 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
254.56 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
52.67 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FIBOR s.r.o.
45.90 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
391.10 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
161.06 €
Odvoz odpadu s ramen. nakladaním 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1281.79 €
Odvoz komunálneho odpadu 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2379.49 €
Fa. za vodné 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
296.84 €
Fa. za predplatné pred. časopisu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PAMIKO spol. s.r.o.
15.00 €
Fa. za inštaláciu telefonu, Telefon Gigaset C530 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
66.00 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: EKOPAM - Tímea Vanyová
305.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
465.70 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
162.36 €
Fa. za hlasové služby a internet Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.75 €
Fa. za výkopové práce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
483.60 €
El. energia - OÚ - 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
343.72 €
El. energia - ZŠ budova 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
405.42 €
Knihy do knižnice Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Talamon s.r.o.
134.82 €
Odvoz odpadovej vody - zdrav. stredisko Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
115.56 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
205.42 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
46.89 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
21.07 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
276.26 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
201.60 €
Technická pomoc pri vypracovaní PD - ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
300.00 €
Hnojiva na ihrosko - TJ Bešeňov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: madplant group s.r.o.
155.40 €
Dodávka zemného plynu - 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1843.00 €
Vypracovanie PD, stavebné povolenie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MOCOOP spol. s r.o.
28800.00 €
Služby v oblasti PO - 1. štvrťrok/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Marianna Rajčoková
50.00 €
Služby v oblasti CO - 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Dodávka el. energie - 4/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
522.71 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
116.57 €
Občerstvenie na voľby II. kolo Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Robert Broskovics
119.70 €
Systémová podpora Urbis 01.04.2019-30.06.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Softvérové práce ZŠ maď., MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
143.36 €
Stravné lístky 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1257.31 €
Výmena látkového vybavenia javiska v KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Andrzej Marusa
2773.00 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Zuzana Vadkertiová
150.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
334.85 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
74.68 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FIBOR s.r.o.
46.50 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
209.84 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
194.55 €
Fa. za uloženie odpadu 2/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
23.21 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.36 €
Fa. na stravu pre členov komisie na voľby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Robert Broskovics
119.70 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
42.03 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
210.55 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
52.67 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
269.21 €
Inštal. certif. ZŠ maď Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
128.23 €
Údržba výp. techniky - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
176.20 €
Fa. za odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
502.97 €
Fa. za odvoz KO - 2/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2059.45 €
Dodávka el. energie - vyúčt. fa. OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
22.86 €
Dodávka el. energie ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
403.86 €
Lektorovanie - MŠ, ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PhDr. Andrea Nagyová
75.00 €
Predškolská výchova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: STIEFEL EUROCART s.r.o.
222.50 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
273.67 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: EKOPAM - Tímea Vanyová
557.00 €
Tel. služby - 2/2019, OU ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.03 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
496.78 €
Fa. za vodné - 2/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
180.17 €
Občerstvenie - Dvory a okolie 5.3.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Robert Broskovics
240.00 €
Služby BOZP Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
700.00 €
El. energia - 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
522.71 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
32.34 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
24.43 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
341.08 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
55.92 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
158.49 €
Reprezentačné - ovocie, Dvory a okolie - 5.3.2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
64.87 €
Dodáva zemného plynu 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1843.00 €
Fa. za služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
29.01 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
73.01 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
223.76 €
Ročná revízia RHP - OÚ, 8 b.j., zdrav. stred. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.
174.00 €
Ročná revízia RHP Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.
226.80 €
Servisné práce - traktor SAME Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
218.58 €
Odborná prehliadka výťahu HOV - budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
Fa. za stravné lístky 3/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1184.02 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
197.73 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
231.16 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
233.78 €
Softvérové práce - OÚ - voľby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
67.33 €
Fa. za zimnú údržbu ciest Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
472.72 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FIBOR s.r.o.
45.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
23.41 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
157.49 €
Tlačivá - ZŠ slov, MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
32.78 €
Fa. za odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
699.03 €
Fa. za odvoz KO 1/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2951.29 €
Odbor. seminár. - Novela zákona o fin. kontr. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Kantorka, n.o.
35.00 €
Mes. poplatok za mobil telefon - OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
Odborné vzdelávanie pracovníkov PZ, TZ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Elšpec H.L.,s.r.o.
96.00 €
Plavecký výcvik žiakov - ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Monika Kovácsová
300.00 €
Odbor. prehl. zdvíhacích zariadení javiskovej tehniky v KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Andrzej Marusa
185.00 €
Fa. za vodné 1/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
182.77 €
Aktualizácia programu ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
Elektrická energia ZŠ budova 1/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
563.63 €
Softvérové práce v kult. dome Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
117.26 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
180.70 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
412.80 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
280.51 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
135.95 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
165.90 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: EKOPAM - Tímea Vanyová
284.00 €
Detský futbal v MŠ 2/2019-6/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Benjamín Nagy
350.00 €
Fa. za opakované dodanie el. energie - 2/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
850.21 €
Fa. za hlasové služby - OÚ, ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.55 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
34.13 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
109.92 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
258.24 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
118.03 €
Fa. za dodávku zemn. plynu 02/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1843.00 €
Služby v oblasti CO 1/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za vykonané práce s JCB Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
54.00 €
Fa. na výrobu vozíka na vence na cintorín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pavol Kováč
480.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
343.81 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
361.06 €
Fa. za softv. práce - OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
93.43 €
Fa. za softvérové práce ZŠ mad Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
58.63 €
Fa. za stravné lístky 1/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1330.61 €
Fa. za autorskú odmenu za lic. na verej. použ. hudob. diel Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Fa. za predplatné časopisu Škola 2019 - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: JurisDat - M.Medlen
25.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
88.66 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
37.87 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
75.61 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
247.49 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
136.86 €
Fa. za dod. plynu OÚ, ZŠ budova - 1/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1676.00 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
1070.00 €
Odmeny výkonným umelcom - r. 2019 verejný rozhlas Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Vyjadrenie k PD - Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
54.00 €
Mes. poplatok za mobil telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.06 €
Čistenie kanalizačných rozvodov - 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Firmaštrba s.r.o.
135.56 €
Fa. za dodávku kameniva Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
198.00 €
Fa. za dodávku zemného plynu 1/2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
167.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
25.17 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
138.90 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
468.35 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
139.31 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
115.50 €
Fa. za Eset Security licenc. - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
377.64 €
Softvérové práce OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
103.03 €
Nákup tlačív - Obecný úrad Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ladislav Borzi FOTO-VIDEO-COPYCENTRUM
76.00 €
Verejná správa - ročný prístup Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Poradca Podnikateľa
117.00 €
Dodávka elektrickej energie - január 2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
850.21 €
Systémová podpora URBIS - jan/marec 2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
190.00 €
Fa. za ovocie do ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
14.70 €
Drvenie drevenej hmoty Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.
1980.00 €
Fa. za vedenie účtu majiteľa CDCP Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Centrálny depositár cenných papierov SR , a.s.
432.00 €
Vyúčt. fa. na zem. plyn rok 2018, OÚ, ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
-403.92 €
Fa. za vodné dec/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
197.03 €
Zdr. str., Kečkéš, Š Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
-500.27 €
Fa. za odvoz KO - dec./2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2000.42 €
Fa. za odvoz odpadu s ramen. nakl. dec./2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
476.37 €
Vyúčtovanie fa. za el. energie - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
491.74 €
Vyúčtovanie fa. za el. energ. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
667.82 €
Vyúčtovanie el. energie, č. 591, 8 BJ vchod 1 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
20.28 €
Vyúčtovanie el. energie - č. 593 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
27.68 €
Vyúčtovanie el. energie, č. 285/Deszat Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
51.02 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.42 €
Fa. za mobil. tel. OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.66 €
Služby v oblasti CO 12/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
5.28 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
12.95 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
18.90 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
206.07 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
361.06 €
Fa. za vystúpenie - Vianoce 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY
180.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
161.82 €
Fa. za čistiace potreby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ECOLAB s.r.o.
264.12 €
Fa. za tričká s potlačou Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ján Deszat
430.00 €
Fa. za predplatné novín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
116.85 €
Fa. za predplatné novín - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
11.20 €
Fa. za Obecné noviny 2019 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INPROST s.r.o.
88.40 €
Fa. za predplatné časopisov UJ SZÓ, Vasárnap Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: DUEL-PRESS, s.r.o.
128.25 €
Fa. za časopisy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PETIT PRESS
201.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
43.60 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
131.38 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
184.80 €
Fa. za opravu PC siete Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Karol Nagy - NAGY electronics
87.36 €
Fa. za stravné lístky 12/18 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
964.13 €
Fa. za uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
28.03 €
Softvérové práce ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
112.90 €
Fa. za oceľový brit a prepr. nákl. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
750.00 €
Fa. za radlicu na sneh Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
1650.00 €
Fa. za inštalačné práce - ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
73.25 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
218.37 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
115.50 €
Fa. za vodné 11/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
229.43 €
Fa. za kancelárske stoličky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: B2B Partner s. r. o.
691.20 €
Fa. za odvoz odpadu s ramenovým nakladačom Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1477.89 €
Fa. za odvoz komunálneho odpadu 11/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2167.92 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
174.00 €
Fa. za dodávku el. energie ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
447.97 €
Fa. za odvoz odpad. vody Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
118.56 €
Fa. za vykonanie pravid. prehliadky výťahu HOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
Fa. za beton Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
229.80 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
217.22 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
81.97 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
189.84 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
165.66 €
Fa. za opravu čerpadiel Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Rácz František
669.00 €
Fa. za materiál na ihrisko - drevo Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SLOV-DV, spol. s. r. o.
882.00 €
Fa. za rekonštrukciu chodníkov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
1110.00 €
Deň dôchodcov - tovar Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: František GUBO
629.28 €
Fa. za kult. vystúpenie - Mikuláš Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: NOEL GROUP, s. r. o.
130.00 €
Fa. za hlasové služby - 11/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
76.73 €
Fa. za činnosť požiar. ochr. - 4.štvrťrok Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Marianna Rajčoková
50.00 €
Fa. v oblasti CO podľa zmluvy 11/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za výmenu svietidiel v ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
423.82 €
Fa. za dod. el. energie dec/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
92.78 €
Fa. za dodávku zemného plynu 12/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1915.00 €
Softvérové práce ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
90.05 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
156.26 €
Fa. za nájom poľného hnojiska Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROPROFIT BESENOV a.s.
501.60 €
Fa. za servisné práce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
702.00 €
Fa. za stravné lístky 11/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1330.61 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
54.11 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
225.34 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
230.89 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
203.66 €
Fa. za polygr. služby - materiál Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Centrum polygrafických služieb
53.75 €
Fa. za opravu kopír. stroja + tonery OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
198.60 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
54.72 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
167.84 €
Predškolská výchova MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
636.50 €
Predškolská výchova MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
312.60 €
Fa. za uloženie odpadu - 10/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
69.38 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
213.53 €
Fa. za mobil.tel. - OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.48 €
Fa. za betón na chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
72.00 €
Fa. za klampiarske práce na KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: IZOKLAMP, s. r. o.
180.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
249.75 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
114.18 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
260.70 €
Fa. za občerstvenie pre volby 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Robert Broskovics
107.60 €
Fa. za občerstvenie pre komun. volby 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Robert Broskovics
232.20 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
151.44 €
Odvoz VOK - 10/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
752.49 €
Fa. za KO - 10/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2169.32 €
Fa. za vodné - 10/2018/ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
199.62 €
Fa. za odmenu za spracovanie Programu odpadového hosp. 2016-2020 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PRA NOVOZÁMOCKO
490.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
11.40 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
484.61 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
228.51 €
20180380-837015468 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
217.60 €
20180379-1804260 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
85.86 €
20180378-1818108150 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
372.22 €
20180377-382018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
108.36 €
20180376-1818203154 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
20180375-8220012285 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.59 €
20180374-7264218026 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
20180373-3180322 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
19.84 €
20180372-18001726 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
130.98 €
20180371-20181026 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20180370-182210 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
103.25 €
20180369-282018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
301.04 €
20180368-120180593 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ballux, spol. s r.o.
55.80 €
20180367-18018851 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
8.51 €
20180366-1807321 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
119.18 €
20180365-1807627 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
52.67 €
20180364-20180065 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Tibor Hujdič
132.00 €
2018063-837014907 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
265.22 €
20180362-1807543 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
264.73 €
20180361-1804073 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
296.59 €
20180360-7161601558 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1477.20 €
20180359-18001653 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
190.83 €
20180358-182199 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
73.25 €
Školské multilic. pre MŠ - ľudské teľo Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
99.95 €
Komplex.škol.agenda pre MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
130.00 €
Popl. za mobil. tel. OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
Fa. za ulož. odpad. sept./2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
4.91 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
255.42 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
73.66 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
158.90 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
15.95 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
44.06 €
Fa. za ovocie do ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
11.40 €
Odbor. skúška plyn. kotla ZŚ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PLYNOTHERM spol. s r.o.
518.16 €
Tech. kontrola kotla - budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PLYNOTHERM spol. s r.o.
795.83 €
Fa. za opravu rozhlasu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Forte Acoustic, spol.s.r.o.
119.40 €
Fa. za vypracovanie podkl. k vyraď. konaniu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MARWELL -Ing. Pavol Tallo
1280.00 €
Fa. za potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
193.52 €
Odvoz komun. odpadu sept. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2210.49 €
20180341-1041802786 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
987.54 €
Fa. za telekomunikačné služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
54.00 €
Dodávka vody - 9/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
237.22 €
Dodávka el.energie- september 2018 ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
280.90 €
Ročný autoriz. mapový portál obce na r. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MAPA Slovakia Digital s.r.o.
250.00 €
Inštalačné práce - oprava kotľa - 8.b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
99.60 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
374.02 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
199.30 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
266.80 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
50.08 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
189.95 €
Vykonanie revízie výťahu v budove ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
Fa. za plavecký výcvik - ZŠ mad Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Monika Kovácsová
20.00 €
MŠ predškolská výchova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Computer ABC, s.r.o.
315.90 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za dod. el energie - 10/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Systémová podpora URBIS 1.10.2018-31.12.2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Fa. za výkon činnosti technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Marianna Rajčoková
50.00 €
Softvérové práce - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
56.45 €
Softvérové práce - ZŠ spoločné výdavky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
219.74 €
Dod. zemného plynu - okt. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Školské potreby- ZŠ maď Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aitec, s.r.o.
27.06 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
98.45 €
Školské potreby- ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aitec, s.r.o.
26.40 €
Zemné práce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
54.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1403.90 €
Grafické prípravy a šablony-plakety a diplomy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Jozef SMRHOLA-OLYMP
482.88 €
Oprava tel. v budove ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
298.20 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
78.84 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
171.22 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
72.67 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
237.55 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
311.75 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
61.47 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
269.54 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
206.05 €
Fa. za odbor. prehliadku v ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Gabriel Balogh
195.00 €
Fa. za odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
580.37 €
Fa. za uloženie odpadu-august 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
28.03 €
Fa. za KO - august 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3343.16 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.06 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
673.44 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
169.60 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
137.49 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
92.86 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
92.86 €
Softvérové práce - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
48.05 €
Vyúčtovacia fa. - Deszát J, č.628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
-93.23 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
405.11 €
Oprava VO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
523.39 €
Vodné - august 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
149.06 €
Dodávka el.energie- augugst 2018 ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
136.08 €
Prenájom mobil WC na hody Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: WC partner s.r.o.
216.00 €
Hlasové služby - august 2018 - ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
76.44 €
Školské potreby- ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aitec, s.r.o.
121.34 €
Prerábanie nábytku - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
87.60 €
Vypracovanie podkladov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MARWELL -Ing. Pavol Tallo
1000.00 €
Dod. zemného plynu - sept. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Dodávka el.energie- september 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Tlačivá pre ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
4.48 €
Fa. za informačné služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VÚB, a.s.
66.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1843.68 €
Softvérové práce - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
73.25 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
19.62 €
Oprava el .sporáka KD Bešeňov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Servis spol. s.r.o.
73.27 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
62.37 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
125.46 €
Spracovanie mzdovej agendy - IV.štvrťrok Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
1200.00 €
Vyúčtovacia fa. - 1.1. - 1.8. cintorín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
-10.22 €
Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. -1.1.-1.8. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
2.39 €
Vodné jún 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
250.78 €
Odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1087.14 €
Odvoz KO - júl 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2274.08 €
El. energia - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
162.01 €
Preprava autobusom: Bešeňov - Bokod Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OBP, spol. s r.o.
199.68 €
Vodné - júl 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
138.70 €
Hlasové služby - júl 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.04 €
Dodávka el.energie- august 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Odber zemného plynu - august 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
11.15 €
Fa. za stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
980.42 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.18 €
Beton - ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
64.80 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
34.68 €
Odvoz odpadovej vody - Zdr. dtred., OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
160.02 €
Školenie OU - ochrana os. údajov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
56.45 €
Odvoz KO - jún. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2242.92 €
Odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
394.27 €
Tlačivá pre MŠ a ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
92.75 €
Tlačivá pre ZŠ maď Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
44.74 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
127.49 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
58.03 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
121.82 €
Audit - IÚZ 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Juliana Farkasová
1800.00 €
El. energia - ZŠ - jún 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
289.40 €
Požiarno zásahové hadice Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PYROTEX, s.r.o.
672.00 €
Fa. za hlasové služby - jún 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.02 €
Zdravotnícke konfekcie - nohavice ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: L- TEX com s.r.o.
180.95 €
Oprava čerpadla - ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oprava čerpadiel František Rácz
121.20 €
Občerstvenie na obecný deň 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: František GUBO
364.20 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Realizácia a vyhod. verejnej súťaže ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
1800.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Dodávka el.energie- júl 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Odber zemného plynu - júl 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Fa. za výkon činnosti technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Marianna Rajčoková
50.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
160.54 €
Nájom podľa zmluvy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROPROFIT BESENOV a.s.
501.60 €
Vyťahanie a vyčistenie septika - ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Firmaštrba s.r.o.
192.77 €
Beton - ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
72.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
60.42 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
266.89 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
138.35 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
311.03 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
18.82 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
11.82 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
124.73 €
Kameň - ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
120.00 €
Realizácia ver. obstarávania na stavbu "Rekonštrukcia hygienických miestností v KD" Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: IP BUILD s.r.o.
21411.83 €
ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ASC Applied Software Consultants
199.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1395.76 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
80.26 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o.
82.02 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
43.90 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
250.38 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
131.53 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
208.82 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
26.95 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
26.95 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
26.85 €
Školenie ZŠ,MŠ, ŠJ - ochrana os. úd. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
73.25 €
ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ASC Applied Software Consultants
199.00 €
Predpl.časopisu Naša škola na r.2018/2019 -ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PAMIKO spol. s.r.o.
15.00 €
Uloženie objemného odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
26.63 €
Dodávka elektrickej en.-máj 2018 - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
302.64 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
208.69 €
Odvoz odpadu VOK s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1016.64 €
Odvoz kom.odpadu - máj 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2249.23 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
248.83 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
305.43 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
338.92 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
33.08 €
Vodné máj 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
248.88 €
Zemné práce a dodávka kameňa Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
1056.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FIBOR s.r.o.
48.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
354.25 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
11.99 €
Fa.za hlasové služby - máj 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.82 €
Dodávka el.energie- jún 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Predplatné novín - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
6.60 €
Predplatné novín - OÚ, MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
83.74 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Spracovanie mzdovej agendy - III. štvrťrok 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
1200.00 €
Hudobný program pre MŠ a ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Zahrajko s.r.o.
400.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
386.64 €
Beton - ZŠ chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
324.00 €
Oprava chlad. boxu-Dom smútku Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PARTNER Peter Szalai
95.76 €
Oprava prístr. - lampa do projektora - ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: DATALAN, a.s.
165.60 €
Odber zemného plynu - jún 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Doplatok na predpl. novín-Obecné noviny na r. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
Predplatné novín OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: DUEL-PRESS, s.r.o.
124.60 €
Revízia výťahu - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1257.31 €
Betónový obrubník Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
239.12 €
Dodávka a montáž klimat. zariadenia - OÚ kancel. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTA Klíma s.r.o.
690.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FIBOR s.r.o.
49.50 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
347.96 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
234.22 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
231.00 €
Nákup kuch. potried - ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Servis spol. s.r.o.
289.08 €
Fa. za tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
195.70 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.42 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
17.52 €
Vodné 1.4.2018 - 30.4.2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
241.09 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
115.96 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
273.53 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
346.58 €
Oprava kotla - 8.b.j. byt č. 8 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
313.20 €
Odvoz KO - apr. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2272.35 €
Odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
524.64 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
199.64 €
Elektromontážne práce a materiál - VO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
1198.24 €
Dodávka elektriny - apr. 2018 - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
346.90 €
Preprava autobusom: Bešeňov - Nitra Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OBP, spol. s r.o.
123.48 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
75.98 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
285.56 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FIBOR s.r.o.
46.80 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
179.99 €
Fa. za tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
378.05 €
Elektrická en. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Beton Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
79.20 €
Zemné práce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
314.40 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
176.87 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: wbx, s. r. o.
50.40 €
Fa. za plyn Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
Rozbíjanie betónov-drvenie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Prospect, spol. s r.o.
1850.75 €
Oprava čerpadla Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oprava čerpadiel František Rácz
226.77 €
Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
180.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
120.29 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
260.88 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
117.74 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
325.07 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
Komunitný plán sociálnych služieb obce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Jozef Vida
80.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
421.49 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
52.67 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
281.26 €
Odvoz KO - mar. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2080.33 €
Odvoz odpadu - VOK Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
990.90 €
Vyúčtovacia fa. - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
564.79 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
245.65 €
Vodné 1.3.2018 - 31.3.2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
206.11 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
15.95 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
84.53 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
265.01 €
Oprava kopírovacieho stroja - ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
109.60 €
Dodávka elektrickej en. - apr. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
76.09 €
Čistiace prostriedky pre OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: BETRIX, s.r.o.
87.36 €
Softvérové práce - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
30.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
184.79 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
172.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
142.78 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Materiál na VO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELV PRODUKT, a.s.
579.60 €
Tlačivá pre ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
29.29 €
Fa. za prácu montážnou plošinou Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Jozef Korpáš
105.12 €
Fa. za zemný plyn Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Fa. za výkon činnosti technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Marianna Rajčoková
50.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Práca so strojom JCB - úprava terénu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
90.00 €
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
175.19 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
264.11 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
245.12 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
156.39 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
126.26 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
161.70 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
9.16 €
Čistiaci prostriedok - Pad biely - KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ECOSERVIS s.r.o.
222.00 €
Spracovanie mzdovej agendy - II. štvrťrok 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
1200.00 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.68 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
14.02 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
192.16 €
Čistiace prostriedky pre OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: BETRIX, s.r.o.
327.00 €
Inštalačné práce - oprava kotľa - 8.b.j. byt č. 6 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
283.80 €
Realizácia ver. obstarávania na stavbu "Rekonštrukcia hygienických miestností v KD" Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
600.00 €
Odvoz odpadu s ram. nakl. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
305.05 €
Odvoz KO - feb. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1811.58 €
Vyúčtovacia fa. el. en. - feb. 2018 - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
551.84 €
Vodné 1.2.2018 - 28.2.2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
199.62 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
162.48 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
311.96 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
149.74 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
242.68 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
105.44 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
334.06 €
Dodávka elektrickej en. - mar. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Občerstvenie - kontrola z min. živ. prost. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Robert Broskovics
35.00 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.32 €
Revízia výťahu - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za odber zemného plynu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
141.73 €
Servisné práce, motorový olej Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
219.78 €
Ročná revízia RHP, kontrola hydrantu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.
368.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
980.42 €
Úprava rozpočtu - Rekonštrukcia hygien. miest. KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COHEERIES, s.r.o.
50.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
48.89 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
242.16 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
187.30 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
115.50 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FIBOR s.r.o.
42.00 €
fa. za dodanie a montáž infraštruk. dig. kam. sys. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovanet, a.s.
9303.12 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
213.71 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
185.46 €
Lístky na predstavenie - ZŠ slov., ZŠ maď., ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ticketportal SK, s.r.o.
430.00 €
Servisné práce, prestava ramenového nakladača Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
96.00 €
Fa. za publikáciu: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionalne vzdelávacie centrum
29.50 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.72 €
Knihy do knižnice OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Talamon s.r.o.
149.38 €
Softvérové práce - OU, ZŠ slov., ZŠ maď Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
87.95 €
Odvoz KO - jan. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3004.51 €
Odvoz odpadu - VOK - jan. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
450.30 €
Kardan ku kon. nosiču RNR 8V na podvozku GRAND SUPER NS9 a k traktoru SAME EXPLORER 105,4 DT MD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROMECHANIKA s.r.o.
300.00 €
Vyúčtovacia fa. - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
534.77 €
Toner do kop.stroja OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
154.50 €
Poplatok plavecký výcvik Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Monika Kovácsová
280.00 €
Plavecký výcvik - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: NOVOVITAL
66.00 €
Vodné 1.1.2018 - 31.1.2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
182.78 €
Auterská odmena - Obecný rozhlas Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Predplatné novín - Obecné noviny na rok 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Predplatné časopisu Škola 2018 - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: JurisDat - M.Medlen
25.00 €
aktualizácia programu ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
82.32 €
Dodávka elektrickej en. - feb. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Pripojenie kamier a oprava VO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
309.91 €
Výmena hl. ističa - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
363.82 €
Verejná správa - ročný prístup Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Poradca Podnikateľa
96.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
71.61 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
25.44 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
181.97 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
171.65 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
307.12 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
159.41 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
187.75 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
173.15 €
Odvoz odpadovej vody Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
103.56 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za odber zemného plynu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Fa. za opravu svetlika Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ľudovít Tóth
560.00 €
Softvérové práce - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
64.85 €
Fa. za prácu montážnou plošinou Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Jozef Korpáš
105.12 €
Fa.za výkladku a prevoz materiálu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
162.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
255.42 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
911.19 €
Prečistenie kan. rozvodok v kuchyni a soc.zar. -OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Firmaštrba s.r.o.
343.86 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
154.92 €
Servisné práce, prevodový olej Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
123.54 €
Vypr. rozpočtu - Rekonštrukcia hyg. miestnosti KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COHEERIES, s.r.o.
200.00 €
Oprava VO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
572.93 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.30 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
243.99 €
Fa. za odber zemného plynu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
1915.00 €
Fa. za prácu montážnou plošinou Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Jozef Korpáš
121.92 €
Školenie na BOZP Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: 3PCentrum - Prehoda, s.r.o.
282.00 €
Tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
18.32 €
Podložka do postele - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
48.72 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
139.52 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
98.11 €
Dodávka elektrickej en. - jan. 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pow-en a.s.
857.11 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
1200.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
132.09 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
242.49 €
Systémová podpora URBIS na rok 2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Vyúčtovacia fa. - plyn 2017- ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
120.40 €
Vyúčtovacia fa. - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
6700.25 €
Vyúčtovacia fa. - plyn 2017- budova 285 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
0.99 €
Vyúčtovacia fa. - plyn 2017- OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
1272.64 €
Vyúčtovacia fa. - plyn 2017- Zdrav. stred. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
11.09 €
Poplatok za vedenie účtu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Centrálny depositár cenných papierov SR , a.s.
432.00 €
Vodné 1.12.2017 - 31.12.2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
203.51 €
Vyúčtovacia fa. - Deszat Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-26.24 €
Vyúčtovacia fa. - Zdravotné stred. - r. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-59.03 €
Vyúčtovacia fa. - Kečkéš Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-9.18 €
Vyúčtovacia fa. - Budova cintorína - r.2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
2.29 €
Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. vchod č. 1 - r. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
5.47 €
Vyúčtovacia fa. - VO - 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-232.86 €
Vyúčtovacia fa. - Budova OU - 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-715.19 €
Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. vchod č. 2 - r. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
45.53 €
Odvoz KO - dec. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2017.00 €
Odvoz KO - dec. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
400.01 €
El. energia - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
336.81 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.29 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
216.76 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
304.60 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
16.25 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
290.58 €
Oprava kalového čerpadla Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oprava čerpadiel František Rácz
156.46 €
Vodné OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
3.89 €
Elektromontážne práce a materiál - OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
124.61 €
Oprava VO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
78.31 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.60 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
153.16 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
170.35 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
56.66 €
Odvoz odpadu nov. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
61.56 €
Toner do kop.stroja OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
81.70 €
Oprava kopírovacieho stroja - ZŠ, ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
220.20 €
Odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
867.53 €
Odvoz KO - nov. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2195.05 €
Softvérové práce - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
55.25 €
Fa. za vykonané práce so strojom Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
555.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
161.21 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
703.52 €
Pracovný stôl pre ŠJ - 4 ks Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GASTRO HALL, s.r.o.
1936.80 €
Štiepkovač Pezzolato PZ 140 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
15720.00 €
Kontajnerový nosič RNR 8V na podvozku GRAND SUPER NS9 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
45600.00 €
Traktor SAME EXPLORER 105.4 DT MD + Čelný nakladač FERRO-FLEX 1800 SLK Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
60800.00 €
Fa. za vedenie pracovnej zdrav. služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
Nájom podľa zmluvy - poľné hnojisko Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROPROFIT BESENOV a.s.
501.60 €
Vodné 1.11.2017 - 30.11.2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
216.47 €
El. energia na rok 2017 - budova ZŠ - nov. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
317.04 €
Učebnice pre prvouky - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aitec, s.r.o.
16.50 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
229.98 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
63.02 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
205.19 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Fa. za výkon činnosti technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Marianna Rajčoková
50.00 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.40 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
338.89 €
práca montážnou plošinou Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Jozef Korpáš
172.32 €
Predplatné novín na rok 2018 O, MŠ, ZŠ slov, Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
116.80 €
Traktorový príves PRONAR T 653/2 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROBOR, s.r.o.
14280.00 €
Kalibrácia teplomerov ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TFA SLOVAKIA, s.r.o.
123.00 €
Overenie váhy ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
54.00 €
Predplatné novín na rok 2018 MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
11.20 €
Predplatné novín na rok 2018 OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PETIT PRESS
124.60 €
Predplatné novín na rok 2018 OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PETIT PRESS
201.00 €
Vyučovacie pomôcky - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o.
25.20 €
Tlačivá-poštové peňažné poukazy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
40.67 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
157.08 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
150.95 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
180.61 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
321.44 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
911.19 €
Učebnice pre prvouky - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aitec, s.r.o.
26.40 €
Fa. za prístup do mapového portálu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MAPA Slovakia Digital s.r.o.
1050.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
98.43 €
Vianočné svietiace ozdoby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ORGECO spol. s.r.o.
83.98 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.06 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
45.47 €
Softvérové práce - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
112.22 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
429.00 €
Kalibrácia váhy - ŠJ Odb.: Nagyová Terézia
Dod.: TFA SK, s.r.o.
112.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Ondrej Kečkéš
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
268.15 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
291.93 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
22.13 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
206.58 €
Nábytok - stoličky drevené MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Baribal s.r.o.
1313.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
344.06 €
Odvoz KO - okt. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2174.06 €
Odvoz objemného odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
762.63 €
El. energia na rok 2017 - 1.10.2017-31.10.2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
243.33 €
Vodné 1.10.2017-31.10.2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
228.13 €
Fa za podané obedy a včere na voľby do VÚC 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Robert Broskovics
72.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
223.20 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
133.63 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
67.37 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
185.26 €
Nakladanie haluzov, čistenie járkov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
210.00 €
Školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
399.10 €
Oprava kalového čerpadla Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oprava čerpadiel František Rácz
204.52 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Vypracovanie proj. dok. ČOV DUCI Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aquaplan, s.r.o.
10800.00 €
Fa. za telekomunikačné služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.48 €
Veľkoobjemný kontajner 7 m3 otvorený - 8ks Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: UNIKOV NITRA, s.r.o.
8060.00 €
Ročná prehliadka plynových kotlov - zdrav. stred. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
242.10 €
Softvérové práce - MŠ, ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
152.45 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
89.44 €
Softvérové práce - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
55.25 €
Nábytok MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Balogh Nové Zámky s. r. o.
544.00 €
detské ihrisko - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Jozef Kliský,akad.sochár
2708.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
339.48 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
253.42 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
302.57 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: FIBOR s.r.o.
37.50 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1188.09 €
Farebná úprava a tlač leteckej foto Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Národná geograficko informačná s.r.o.
299.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
265.80 €
Inžinierská činnosť súvis. s územ. kon. - ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ECO - SOLAR spol. s r.o.
880.00 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.00 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Forte Acoustic, spol.s.r.o.
121.20 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
203.88 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
204.33 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
55.76 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
360.65 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
207.90 €
Softvérové práce - ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
91.25 €
Komplexná školská agenda pre MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
58.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
270.42 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
72.06 €
Odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
637.13 €
Odvoz KO - sept. 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2189.80 €
Fa. za vedenie pracovnej zdrav. služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
Oprava plynového kotla - 8.b.j. byt č. 4 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
76.20 €
Predškolská výchova - PC Comfor, Monitor LCD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Computer ABC, s.r.o.
519.00 €
Softvérové práce - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
91.85 €
Dodávka elektriny - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
163.67 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
215.18 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
195.87 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
72.79 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
94.82 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
113.76 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
162.99 €
Fa. za výkon a materiál ZŠ, ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
163.82 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.76 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Siet na futb bránu - futb. ihrisko Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Branislav Kondrčík
395.20 €
Dodávka kameniva Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO s.r.o
108.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
215.00 €
Elektrický konvektomat s prísl. ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.
5700.00 €
Fa. za výkon činnosti technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Marianna Rajčoková
50.00 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Forte Acoustic, spol.s.r.o.
1037.80 €
Prečistenie kanalizačných rozvodov - Zdrav. stred. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Firmaštrba s.r.o.
138.28 €
Revízia výťahu - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
El. energia - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
238.85 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
213.38 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1927.12 €
Elektromontážne práce a materiál - OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
740.53 €
Fa. za hlasové služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.44 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
160.26 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
142.14 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
88.64 €
Softvérové práce - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
94.30 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
172.51 €
Oprava čerpadla Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oprava čerpadiel František Rácz
109.00 €
Odvoz haluzí Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO s.r.o
444.00 €
Oprava kopírovacieho stroja - OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
156.40 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
109.49 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
41.34 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
149.98 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
99.63 €
Pohostenie darcov krvi - ČK Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: P4U, s.r.o.
292.00 €
Stolový otvárač na konzervy - ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Servis spol. s.r.o.
73.12 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Forte Acoustic, spol.s.r.o.
195.12 €
Dodávka a montáž tovaru - žalúzie OÚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: DEWIND s.r.o.
479.64 €
Vyúčtovanie ľudového tanca Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Katalin Méhes
134.00 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
772.74 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
236.42 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Ondrej Kečkéš
Dod.: GTN, s.r.o
133.76 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
158.66 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
167.03 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
233.55 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
263.73 €
Školenie ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Akadémia Alexandra s.r.o.
30.00 €
Fa. za elektrickú energiu - 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-3.49 €
Kontrola komínov - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Kominárstvo TÓTH
132.00 €
Vyúčtovanie ľudového tanca - január 2017 Odb.: Katarína Bogyóová
Dod.: Katalin Méhes
134.00 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
465.49 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1914.17 €
Toner do kop.stroja-OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
79.70 €
Vodné 1.1.2017 - 31.1.2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
181.69 €
Fa. za el.energiu - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
517.13 €
aktualizácia programu ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
Softvérové práce - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
55.25 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
130.52 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
128.50 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
273.66 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
74.90 €
Fa. za vykonané servisné práce na budove ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Karol Timoranszky KT KLÍMA
398.40 €
Fa. za telefónne služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
75.26 €
Hudba reprodukovaná technickým zariadením Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
128.11 €
Inštalácia programu Eset Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
184.85 €
Prevoz konárov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO s.r.o
330.00 €
Predplatné časopisu Škola 2017 - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: JurisDat - M.Medlen
25.00 €
Tlačivá MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
21.90 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MIRKOM PLUS s.r.o.
142.67 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
154.19 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
282.87 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
203.87 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
841.97 €
Zimná údržba ciest Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
254.77 €
Zimná údržba ciest Odb.: Nagyová Terézia
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
368.00 €
Publikácia - Záverečný účet Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
14.20 €
Platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Verejná správa - ročný prístup Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Poradca Podnikateľa
96.00 €
Zemný plyn na rok 2017 - budova Zdrav. stred. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
1467.47 €
Zemný plyn na rok 2017 - kuchyňa ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
755.88 €
Zemný plyn na rok 2017 - budova č. 33 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
5380.20 €
Zemný plyn na rok 2017 - budova č. 285 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
291.94 €
Zemný plyn na rok 2017 - budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
11522.40 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
351.37 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
146.32 €
El. energia na rok 2017 - 8.b.j. vchod č. 2 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
72.00 €
El. energia na rok 2017 - budova OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
4188.00 €
El. energiana rok 2017 - budova č. 563 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
516.00 €
El. energia rok 2017 - budova č. 285 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
708.00 €
El. energia na rok 2017 - 8.b.j. vchod č. 1 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
96.00 €
El. energia na rok 2017 - verejné osvetlenie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
3960.00 €
Elektrická en. na r. 2017 - Cintorín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
300.00 €
Elektrická en. na r. 2017 - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
1752.00 €
Elektrická en. na r. 2017 - Budova č. 285 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
324.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
65.62 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
148.17 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
319.47 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Spracovnie mzdovej agendy I. štvrťrok Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
1100.00 €
Licencia URBIS 1.1.2017-31.3.2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Budova č. 285 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
18.93 €
Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Budova Zdrav.stred. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
192.32 €
Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Budova OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
544.79 €
Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Školská jedáleň Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
-3.35 €
Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Budova ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MET Slovakia, a.s.
4488.39 €
Poplatok za vedenie účtu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Centrálny depositár cenných papierov SR , a.s.
432.00 €
Vodné 1.12.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
215.17 €
Vyúčtovacia fa. - Budova OU15.8.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
352.26 €
Vyúčtovacia fa. - Verejné osvetlenie r. 2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-21.86 €
Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. vchod č. 1 - r. 2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
0.25 €
Vyúčtovacia fa. - Zdravotné stred. - r. 2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
40.62 €
Vyúčtovacia fa. - Budova cintorína - r.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-0.71 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č. 285-Kečkéš - r. 2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-38.60 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č. 285-Deszat - r. 2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
130.97 €
Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. vchod č. 2 - r. 2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-4.73 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č.628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
434.92 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
126.33 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2001.65 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
81.02 €
Platba za telefón Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
83.98 €
Eset Smart - rozšírenie programu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
386.64 €
Softvérové práce - ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
70.08 €
Nábytok ŠKD - maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INSGRAF, s.r.o.
51.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
269.50 €
Odvoz konárov,dodávka kameniva Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
156.00 €
Čistiace prostriedky pre OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ECOSERVIS s.r.o.
330.00 €
Čistenie žúmp - Zdravotné stred. a OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
126.55 €
LED lampy - VO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SIMOTRADE SLOVAKIA s. r. o.
338.94 €
Nábytok ŠKD - maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
510.00 €
Nábytok - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
78.00 €
Nábytok MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
2255.98 €
Nábytok ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
60.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
68.81 €
Vedenie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
362.47 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
234.98 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
141.15 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2168.50 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
568.60 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
307.36 €
Nábytok ŠKD - maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INSGRAF, s.r.o.
652.69 €
Kontrola signalizačno bezpečnostného zariadenia Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KELCOM int.spol.s.r.o.
28.84 €
Školské pomôcky pre MŠ - z dotácie - predškolská výchova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
66.00 €
Školské pomôcky pre MŠ-z dotácie - predškolská výchova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
203.70 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
703.52 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
321.40 €
Revízia plynových zariadení Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PLYNOTHERM spol. s r.o.
950.33 €
Predplatné novín - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PETIT PRESS
122.10 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Vodné 1.11.2016-30.11.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
207.39 €
platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.20 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
191.60 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
10.50 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
173.80 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
90.50 €
Predplatné novín- Obecné noviny Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
295.74 €
Zemné práce-úprava terénu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
72.00 €
Predplatné novín - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PETIT PRESS
195.00 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ECOLAB s.r.o.
253.73 €
Občersvenie pre hostí - Deň dôchodcov - reprezentačné Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Alexander Papp-SIP s.r.o.
276.00 €
Učebnice z dotácie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aitec, s.r.o.
17.82 €
Nájom podľa zmluvy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROPROFIT BESENOV a.s.
501.60 €
Zazimovanie závlahového systému Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: IVO, spol. s r.o.
220.00 €
Nábytok - ŠKD slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INSGRAF, s.r.o.
1800.08 €
Územný plán Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AUREX, spol.s.r.o.
1800.00 €
Dodanie tovaru - deň dôchodcov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: František GUBO
585.10 €
Územný plán Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AUREX, spol.s.r.o.
600.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
302.02 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
225.54 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
165.83 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
123.20 €
Časopisy MŠ na rok 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
10.20 €
Softvérové práce - ZŠ spoločné výdavky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
102.48 €
Softvérové práce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
83.88 €
Vypracovanie podkladov-cintorín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: J.P.K. Nové Zámky s.r.o.
80.00 €
Práca s valcom - spevnená plocha pre obec Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
102.89 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
233.99 €
Externý manažment Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
8478.86 €
Predplatné novín na rok 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
111.75 €
Rozbíjanie betónov-drvenie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Prospect, spol. s r.o.
1419.60 €
Tovar na výchovnú činnosť-MŠ z dotácií Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KVANT spol. s.r.o.
467.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
138.06 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
988.56 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
79.48 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
246.84 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
205.62 €
Dodávka kameniva-zberný dvor Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
810.00 €
Dovoz stavebného materiálu-zberný dvor Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
847.80 €
Vianočné svietiace ozdoby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ORGECO spol. s.r.o.
217.68 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
216.27 €
Tlačivá-Matrika Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Centrum polygrafických služieb
20.11 €
Toner do kop.stroja-spoločný výdavok ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
63.50 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
393.60 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
497.49 €
Odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2176.53 €
Softvérové práce - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
102.48 €
Kniha - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Martinus.sk, s.r.o.
17.15 €
Dodávka kameňa-Rekonštrukcia chodníkov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
126.00 €
Vodné 1.10.2016-30.10.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
283.88 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
170.27 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
152.52 €
Reprezentačný - dar pre skautov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ADVERTA SLOVAKIA s.r.o.
287.94 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č.628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
243.72 €
Beton Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
40.32 €
Vratka za plyn 8.b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
-40.00 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
93.23 €
Servis plynových kotlov - 8.b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
336.80 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
101.71 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
780.00 €
Komplexná školská agenda pre MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
58.00 €
Fa. za el.energiu 8.b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
20.04 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
341.95 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
116.99 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
265.02 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
324.18 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
555.71 €
Oprava kalového čerpadla Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oprava čerpadiel František Rácz
239.68 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
Nákup prístroja-Kompresor Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TECHNIA, spol. s r.o.
522.20 €
Softvérové práce-ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
97.20 €
Dodávka kameňa-Rekonštrukcia chodníkov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO s.r.o
510.00 €
Betónová zámková dlažba Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TURAY PLUS s.r.o.
975.14 €
Vyúčtovanie plynu - 8.b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
-24.53 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
149.47 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
439.59 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
132.92 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
170.04 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
174.66 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
152.08 €
Odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
831.24 €
Odvoz odpadu september Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2178.97 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
262.10 €
Nábytok - ŠKD slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
1800.00 €
Betónová zámková dlažba Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TURAY PLUS s.r.o.
525.60 €
Vodné Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
211.29 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
81.06 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
230.12 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
239.64 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
282.93 €
Softvérové práce - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
86.28 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Forte Acoustic, spol.s.r.o.
134.16 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Nákup materiálu - cintorín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: HOLD, spol.s.r.o.
305.69 €
Fa. za el. energiu - 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
6.00 €
Vedenie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
Softvérové práce OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
53.88 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
133.95 €
platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
86.88 €
Fa. za plyn - 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
40.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
296.64 €
Beton-Rekonštrukcia chodníkov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
472.32 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Dodávka kameňa - Rekonštrukcia chodníkov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
849.00 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Zuzana Vadkertiová
150.00 €
Prvouka 2.roč. ZŠ s VJM Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo MLADÉ LETÁ, s.r.o.
27.00 €
Smaltované domové čísla Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.
840.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
Revízia telocvične Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Gabriel Balogh
195.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
187.51 €
oprava kopírovacieho stroja OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
82.20 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
62.20 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
178.80 €
Odborná prehliadka výťahu v budove ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
240.00 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
23.09 €
Mesačný poplatok za mobilný telefón Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Softvérové práce - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
57.48 €
Výmena akumulátora-ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
67.08 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
321.28 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
199.69 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
134.79 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
175.11 €
Autorská odmena Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
16.08 €
odvoz odpadu august Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3390.00 €
Odvoz odpadu RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
419.76 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
427.66 €
Vyúčtovanie el. en. - Budova OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-176.80 €
Vyúčtovacia fa. - el. en. - Budova č. 628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
-1.65 €
Vodné 1.8.2016-31.8.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
147.77 €
Betónová zámková dlažba Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TURAY PLUS s.r.o.
1452.59 €
Fa. za el. energiu - 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
6.00 €
Dodávka kameniva-Rekonštrukcia chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
996.00 €
Dodávka kameniva-Rekonštrukcia chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
837.00 €
platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
86.94 €
Fa. za plyn - 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
40.00 €
Beton-Rekonštrukcia chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
633.60 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1574.93 €
Kontrola komínov-ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Kominárstvo TÓTH
132.00 €
Dodávka kameniva-Rekonštrukcia chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
660.00 €
Mesačný poplatok za mobilný telefón Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.25 €
Betónová zámková dlažba Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TURAY PLUS s.r.o.
1453.67 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
14.38 €
Spracovanie mzdovej agendy IV. štvrťrok Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
950.00 €
platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.68 €
Odvoz odpadu VOK s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
680.36 €
Odvoz odpadu júl Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2195.06 €
Vypracovanie ÚPD - "rozšírenie cintorína" Dod.: Ing. Ivan Thomka
300.00 €
Vodné 1.7.2016 - 31.7.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
119.26 €
Výkon stavebného dozoru - MZ č.1/2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
300.00 €
Beton-Rekonštrukcia chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
576.00 €
Autobusová preprava: Bešeňov-Bokod 30.7.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AUTODOPRAVA-Tóth Štefan
200.00 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
54.93 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
52.78 €
Dodávka kameniva-Rekonštrukcia chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
918.00 €
Odvoz zeminy - Rekonštrukcia chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
828.00 €
Dodávka kameniva-Chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
624.00 €
Betónová zámková dlažba Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TURAY PLUS s.r.o.
869.08 €
Betónová zámková dlažba Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TURAY PLUS s.r.o.
1282.92 €
Audit - IÚZ 2015 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing. Juliana Farkasová
1800.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
988.56 €
ASC Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017-ZŠ slov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ASC Applied Software Consultants
199.00 €
ASC Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017-ZŠ maď Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ASC Applied Software Consultants
199.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
134.95 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
45.81 €
Dodávka kameniva-Chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
447.00 €
Kontrola komínov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Kominárstvo TÓTH
57.00 €
Mesačný poplatok za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
26.20 €
Fa. za občerstvenie - Obecný deň 25.6.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: František GUBO
427.45 €
Deň ocenenia školy 27.6.2016 - ZŠ slov. reprezentačmé Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Alexander Papp-SIP s.r.o.
96.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
117.09 €
Vodné 1.6.2016 - 30.6.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
321.45 €
Odvoz odpadu VOK s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
616.52 €
Údržba počítačov OU a ZŠ maď Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
74.28 €
Odvoz odpadu jún Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
99.13 €
Odvoz odpadu jún Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2194.18 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
121.44 €
Oprava elektroinštalácie-údržba budov OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
126.17 €
Nájom podľa zmluvy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROPROFIT BESENOV a.s.
501.60 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
442.62 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
170.68 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
160.93 €
oprava kopírovacieho stroja ZŠ slov. ZŠ maď. MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
27.95 €
Systémová podpora URBIS 1.7.2016-30.9.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
89.17 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
228.50 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Forte Acoustic, spol.s.r.o.
127.80 €
Beton- spevnená plocha Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
316.80 €
Autorská odmena Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Údržba počítačov v PcC triede a ZŠ maď Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
89.88 €
Softvérové práce OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
102.48 €
Vedenie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
Betónová zámková dlažba Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TURAY PLUS s.r.o.
1240.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1184.02 €
Závlahový systém na futbalovom štadione Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: IVO, spol. s r.o.
11592.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
176.08 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
144.39 €
Škola v prírode-ZŠ slov.-preprava žiakov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Fermo s.r.o.
156.00 €
Škola v prírode-ZŠ slov.-pobyt škola v prírode Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: EUROMESTO s.r.o.
1144.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
235.32 €
Preprava osôb Bešeňov-Zemné a späť Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ARRIVA Nové Zámky a.s.
132.86 €
Tlačivá pre ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
55.50 €
Tlačivá pre ZŠ slov, MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
69.82 €
MŠ - predškolská výchova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Viera Pechová
98.00 €
Školské pomôcky pre deti SZP-dotácia Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
41.00 €
Nábytok - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
600.00 €
Dodávka kameniva, odvoz zeminy-chodníky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
747.00 €
Mesačný poplatok za mobilný telefón Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Oprava bezp. systému Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KELCOM int.spol.s.r.o.
75.20 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
346.83 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
293.68 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
119.26 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
142.62 €
akademický deň ZŠ slov. - reprezentačné Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Alexander Papp-SIP s.r.o.
309.76 €
Poplatok za vypracovanie dát Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VÚB, a.s.
59.76 €
Vyúčtovacia fa.- budova č. 628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
171.08 €
Predplatné novín OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PETIT PRESS
118.50 €
Predaj vriec, ulož. odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
61.59 €
Odvoz odpadu s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
395.83 €
Odvoz odpadu máj Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2136.98 €
Oprava kopírovacieho stroja OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
54.30 €
Predplatné novín MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
6.60 €
Predplatné novín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
79.95 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Vodné 01.05.2016-31.05.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
250.17 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
199.90 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
276.85 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
184.82 €
platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.92 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
231.50 €
Vypracovanie registratúrneho plánu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MARWELL -Ing. Pavol Tallo
250.00 €
Povrchová úprava - spevnená plocha Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ONYX s.r.o.
2025.00 €
Dodávka betónu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ONYX s.r.o.
2585.52 €
Nakladanie a odvoz konárov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
168.00 €
Spracovanie mzdovej agendy III.štvrťrok Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PaM servis
950.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
353.57 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
352.54 €
Softvérové práce OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
126.06 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
Fa. za prepravu osôb - ŠP Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ARRIVA Nové Zámky a.s.
168.00 €
Fa. za služby - realizácie a usporiadanie ŠP pre ZŠ Bešeňov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: HR 2008 Consulting s.r.o.
432.00 €
Mesačný poplatok za mobilný telefón Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
148.23 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
480.26 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
282.76 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
199.20 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
126.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
143.55 €
Spevnená plocha-kameň, doprava Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
800.52 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
293.84 €
Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
35.00 €
Poplatok za biologický odpad v ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: JRK Waste Management s.r.o.
10.79 €
Beton- spevnená plocha Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
993.60 €
Škols. pomôcky pre deti SZP - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MediaDIDA s.r.o.
194.00 €
Odvoz odpadu VOK s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
872.07 €
Predaj vriec Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
42.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2153.42 €
Vyúčtovacia faktúra budova č. 628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
169.77 €
Vodné 1.4.2016-30.4.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
261.85 €
Spevnená plocha-kameň, doprava Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
1073.52 €
Škol.pomôcky na deti zo SZP z dotácie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Legalsoft s.r.o.
37.30 €
platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
86.57 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
172.68 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
101.03 €
Fa za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
229.84 €
Fa za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
191.00 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Servis plynových kotlov - 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
238.60 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
271.24 €
Externý manažment Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
Odvoz odpadovej vody 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Smijatrans-Mikuláš Jakab
144.00 €
Fa. za energiu - 8.b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
1.03 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
423.96 €
Časopis Naša škola - ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PAMIKO spol. s.r.o.
15.00 €
práca s valcom - spevnená plocha pre obec Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
69.44 €
Fa za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
244.51 €
Fa za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
312.13 €
Školské pomôcky MŚ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INFRA Slovakia s.r.o.
18.69 €
Údržba počítačov v PcC triede Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ITcom , s.r.o.
113.88 €
Mesačný poplatok za mobilný telefón Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Odvoz odpadu - úprava terénu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROPROFIT BESENOV a.s.
280.51 €
Vyúčtovacia fa. -8.b.j. plyn Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
-407.89 €
vedenie prac. zdrav. sluźby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
45.51 €
vyúčtovacia faktúra 8.b.j.plyn Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
-9.50 €
Beton- spevnená plocha Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
90.00 €
Tlačivá pre ZŠ slov, MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
65.45 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
239.58 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
84.70 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
158.03 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
105.66 €
Oprava čerpadla Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oprava čerpadiel František Rácz
351.58 €
Vodné 1.3.2016-31.3.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
239.80 €
Plavecký výcvik ZŠ maď. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Stredná odborná škola
151.20 €
HGP prieskum - Rozšírenie cintorína Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GEO, spol. s r.o.
600.00 €
Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
247.02 €
Odvoz odpadu marec Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3063.80 €
Odvoz odpadu VOK s RN Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
482.81 €
Servis plynových kotlov - 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Miroslav Šimonek
100.60 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
85.55 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
132.67 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
293.06 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
300.22 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
239.64 €
Systémová podpora URBIS 01.04.2016-30.06.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
265.00 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: webex media,s.r.o.
50.40 €
platba za telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.11 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1024.00 €
Úprava terénu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GUBO,s.r.o.
298.80 €
Beton- spevnená plocha Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
420.00 €
Fa za plyn - 8.b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
107.00 €
Pracovné pomôcky pre zamestnancov v zmysle národného projektu "Šanca na zamestnanie " Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Hospodárske potreby
415.20 €
Údržba cintorína Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: VLADAP Plus, s.r.o.
203.90 €
Vodné - Zdrav. stredisko -byt Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
1.30 €
Odmeny výkonným umelcom -verejný rozhlas Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Fa. za prípravu a realizáciu verejného obstarávani Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
360.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
306.89 €
Odvoz odpadovej vody 8 b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Smijatrans-Mikuláš Jakab
144.00 €
Plavecký výcvik ZŠ slov. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Stredná odborná škola
234.00 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
220.83 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
467.45 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
180.10 €
Fa za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
203.33 €
Vyjadrenie k PD Bešeňov-spevnená plocha za KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
8.28 €
Mesačný poplatok za mobilný telefón Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.00 €
Účtovné súvsťažnosti v samospráve - publikácia Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Asociácia vzdelávania samosprávy
29.50 €
Fa. za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
264.60 €
Predaj vriec Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
42.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
118.50 €
Odvoz odpadu február 2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1957.88 €
Občerstvenie - voľby do NRSR Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Zuzana Švajdová Gerbera
308.40 €
Advokátska odmena Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Advokátska spoločnosť s.r.o.
191.88 €
čistenie žúmp Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
131.59 €
Vyúčtovanie el. en. - ZŠ budova Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SE predaj, s.r.o.
283.40 €
Vodné 1.2.2016-29.2.2016 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
217.77 €
Fa za potraviny ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
147.17 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
42.35 €
kancelárske potreby - ZŠ, MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ŠEVT a.s.
37.19 €
Fa. za mobilný telefon Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.22 €
Školské pomôcky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
19.00 €
Servis osobného auta - OU Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Porsche Inter Auto
154.54 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Danubius spol. s.r.o
127.48 €
Služby v oblasti CO Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GTN, s.r.o
77.47 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mirkom s.r.o
155.56 €
El. energia bytovka Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
20.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELEKTRO MK , s.r.o.
553.44 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
89.58 €
Tovar pre ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: COOP Jednota Nové Zámky
89.58 €
Plyn 8.b.j. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SPP, a.s.
107.00 €