Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 50 - Ivan Ľudovit nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2 - Magyarová Alžbeta nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 48 - Varga Alexander nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43 - Deszat František nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42 - Deszatová Anna nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36 - Szolárová Matilda nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11 - Maďarová Alžbeta nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16 - Szolárová Helena nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31 - Eliásová Margita nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 56 - Kukanová Anna nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o dielo - ECO - SOLAR spol. s r. o. inžinierska činnosť, vypracovanie technickej správy pre ČOV DUCI 1500EO ECO - SOLAR spol. s r.o.
5880.00 €
MAS-DaO/2017/01/02 Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít projektu: Modernizácia – stavebné úpravy chodníka za žitavským mostom v Bešeňove MAS - Dvory a okolie
5655.00 €
Dodatok č. 2 k OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Dodatok č. 2 k zmluve o posk. nenávr. fin. prísp. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23 - Lőbb Vladimír nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19 - Hévíz Zoltán nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 57 - Szolár Július nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18 - Maňák Ján nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 51 - Kukanová Mária nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32 - Kolesárová Mária nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 58 - Miroslav Eliáš nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36 - Hrebíňová Marta nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1 - Halász Ladislav nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3 - Vasko Peter nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38 - Paulína Rečková nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26 - Alžbeta Dudeková nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10 - Szolár Arpád nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13 - Furuglásová Margita nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27 - Bartalová Alžbeta nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34 - František Toma nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 54 - Lenčéš Mikuláš nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17 - Solárová Magdolna nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 39 - Košíková Gabriela nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40 - Recsková Gizela nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8 - Gabriela Ďuríková nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33 - Ešek Ondrej nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12 - Furuglásová Margita nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35 - Tomová Helena nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46 - Miškolciová Irena nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7 - Takáčová Agneša nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č.5 - Katarína Bogyóová nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 53 - Malčíková Terézia nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25 - Gódor Róbert nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55 - Kovácsová Juliana nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9 - Bukaiová Júlia nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o dielo č. 2417 - Aquaplan, s.r.o. Projektové práce na obecnú čistiareň kom. odpadových vôd Aquaplan, s.r.o.
10800.00 €
Hromadná licenčná zmluva - SOZA Hromadná licenčná zmluva - SOZA SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Zmluva - Športový klub cyklistiky Kolárovo Zmluva - Športový klub cyklistiky Kolárovo Športový klub cyklistiky Kolárovo
300.00 €
Zmluva - Ozvučenie a hudobná produkcia Ozvučenie a hudobná produkcia na obecnom dni Szabó Ján
800.00 €
Zmluva - Szerződés - DMF Music Bt. Vystúpenie - Obecný deň DMF Music Bt.
580.00 €
Zmluva o poskytnutí licencie na ČOV DUCI 1500EO Zmluva o poskytnutí licencie na ČOV DUCI 1500EO Ing. Štefan Kováč
5000.00 €
Darovacia zmluva - N 69/2017 Darovacia zmluva - N 69/2017 Ing. Karol Kokoš, Štefan Šimon, Július Šimon
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
1800.00 €
Dodatok č. 1 k OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Dodatok č.1 k zmluve o poskyt. nenávr. fin. prísp. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva o posk. služby - SAKS Management s.r.o. Zmluva o posk. služby - SAKS Management s.r.o. SAKS Management, s.r.o.
200.00 €
Zmluva o dodaní tovarov a poskyt. služieb - GUBO, s.r.o. dovoz, nakládka a vykládka tovaru GUBO,s.r.o.
1759.32 €
Zmluva o dodaní tovarov a poskyt. služieb - VLADAP Plus, s.r.o. Zmluva o dodaní tovarov a poskyt. služieb - VLADAP Plus, s.r.o. VLADAP Plus, s.r.o.
2592.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP Zmluva o poskytovaní služieb BOZP Ing.Stanislav Petráš
600.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - ZO ZPCCH a SZTP Bešeňov Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - ZO ZPCCH a SZTP Bešeňov ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých
250.00 €
Kúpna zmluva č. Z201712106_Z - GARBIAR Stavebniny s.r.o. nákup stavebného materiálu GARBIAR Stavebniny s.r.o.
4149.00 €
Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu Mestský úrad Nové Zámky
2707.46 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - Poľovné združenie Bešeňov Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - Poľovné združenie Bešeňov Poľovné združenie Bešeňov
3100.00 €
Zmluvy o poskytovaní služieb - Marianna Rajčoková poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi Marianna Rajčoková
50.00 €
Dodatok č.1/2017k zmluve č.4/prenájom nádob - Bešeňov/2010 prenájom nádob - zmena bodu č.2 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - ZO Csemadok Bešeňov Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 Csemadok - ZO Bešeňov
4050.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - TJ Družstevník Bešeňov Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
16000.00 €
č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
141314.40 €
Kúpna zmluva - COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Predaj nehnuteľnosti COOP Jednota Nové Zámky
6420.00 €
Poistná zmluva číslo: 4419008318 Poistenie majetku obce Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1560.14 €
Dohoda č.16/17/012/58 zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0.00 €
Rámcová zmluva - PROSPECT, spol. s r.o. nakladanie s odpadom Prospect, spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte - VÚB BANKA VÚB, a.s.
0.00 €
Zmluva o bežnom účte na dotácie Zmluva o bežnom účte na dotácie - VÚB BANKA VÚB, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Nájomná zmluva - byt č. 6 nájomná zmluva - byt č. 6 Obec Bešeňov
99.90 €
Zmluva o dodávke plynu - maloodber - SPP Zmluva o dodávke plynu - maloodber - SPP SPP, a.s.
0.00 €
121615074 Zmluva o pripojení odb. elektronického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9408286320 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Z201618586-Z stavebné materiály - služby pozemnej dopravy TURAY PLUS s.r.o.
4407.00 €
Dodatok č.1/2016 k Zmluve č.4a/2011 doplnenie a zmena zmluvy Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Zmluva o použití hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt. audítorských služieb Zmena bodu č. 1 Ing. Juliana Farkasová
0.00 €
Zmluva - vystúpenie obecný deň Vystúpernie - Obecný deň Zsapka Attila
360.00 €
616974 Vystúpernie - Obecný deň Veres Viktor Műsorszervező
1259.30 €
Kúpna zmluva- Kečkéš Predaj nehnuteľnosti Ivan Kečkéš
22.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016-ZPCCH a SZTP Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016-ZPCCH a SZTP ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých
250.00 €
20-2016 poskytnutie audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
1500.00 €
Z201613442Z stavebné materiály - služby pozemnej dopravy TURAY PLUS s.r.o.
3392.00 €
Kúpna zmluva - Ivan, Ivanová Predaj pozemku Ivan Patrik a manž. Petra Ivanová
100.00 €
ZNR 11242015109 Dohoda o podmienkach prevádzkovania zberu kom. odp. ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
č. 538/2016 Vypracovanie zmien a doplnkov SÚPN-O - Bešeňov AUREX, spol.s.r.o.
3120.00 €
č. 290416 externý manažment projektu Premier Consulting EU, s.r.o.
19999.00 €
ZNR 11242015109 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo Dodávka a montáž zavlažovacieho systému fut. ihr. v obci IVO, spol. s r.o.
11592.01 €
Dodatok č.14 Dodatok č.14 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.2.2003 Mestský úrad Nové Zámky
2633.86 €
Kúpna zmluva - Sirmai Predaj nehnuteľnosti Obec Bešeňov
490.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu-Kečkéš František Obec Bešeňov
0.00 €
1610163 Zmluva o vykonávanie verejného prenosu prostredníctvom rozhlasu SLOVGRAM
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok v roku 2016 Csemadok - ZO Bešeňov
4520.00 €
Nájomná Zmluva - MUDr. Lendvay Ladislav Nájomná Zmluva - MUDr. Lendvay Ladislav Obec Bešeňov
8.00 €
Nájomná zmluva byt č. 2 Nájomná zmluva byt č. 2 Obec Bešeňov
100.60 €
Dodatok č.1/2016 Prenájom nádob-zabezpečenie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
Príkazná zmluva č. 25 VO VO na poistenie majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
1/2016 stavebný dozor pre stavbu KOODIS spol. s.r.o.
250.00 €
Dohoda číslo 21/52a/2016/ŠR zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosťi Obec Bešeňov
0.00 €
16/17/054/32-ŠnZ Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Obec Bešeňov
34495.65 €
Mandátna zmluva č. MZ1/2016 Zabezpeč. obstar. zmien a doplnkov č.2 k ÚPN Bešeňov Ing.arch.Miroslav Šafranko
2450.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016- TJ Družstevník Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Družstevník Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
16000.00 €
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
0.00 €
121517957 Pripojenie odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Nájomná zmluva Nájom pozemku Obec Bešeňov
30.00 €
9408024047 Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
SC2015/129/Bešeňov Dodávka zemného plynu MET Slovakia, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva - Griečová, Šanko Kúpa nehnuteľnosti Oľga Griečová, Július Šanko
964.16 €
Nájomná zmluva - zdravotné stredisko Nájomná zmluva - ambulancia detského lekára AVE EVA med. s.r.o.
401.68 €
1172/2015 Zmluva o pripojení k Inf. sys. DCOM Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Nájomná zmluva byt č. 4 Zmluva o nájme Borguľa Lukáš
159.10 €
ZDR-2015-A-02248-000 dodávka elektriny SE predaj, s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva - Janková Kúpa nehnuteľnosti Margita Janková
435.54 €
Nájomná zmluva byt č. 6 Nájomná zmluva - Tomáš Kukan Obec Bešeňov
99.90 €
Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti MUDr. Iveta Kališová, Vilma Kisová
513.77 €
912/2015 Zmluva o spolupráci Slovanet, a.s.
0.00 €
911/2015 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovanet, a.s.
0.00 €
č. Z201525208_Z Kúpa stavebného materiálu TURAY PLUS s.r.o.
5755.00 €
dodatok č. 1 Zmena platnosti Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Č. NR02849 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra
85358.00 €
Nájomná zmluva Andrej Liďák a manželka Angelika Liďáková Nájomná zmluva Andrej Liďák a manželka Angelika Liďáková Obec Bešeňov
139.26 €
Nájomná zmluva Zoltán Geró a manželka Henrieta Geróová Nájomná zmluva Zoltán Geró a manželka Henrieta Geróová Obec Bešeňov
159.10 €
Zmluva o dielo - 19082015 Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému Slovanet, a.s.
101433.60 €
Nájomná zmluva Gabriel Bernát a manželka Beáta Bernátová Nájomná zmluva Gabriel Bernát a manželka Beáta Bernátová Obec Bešeňov
136.90 €
Kúpna zmluva a Dohoda o zániku vecného bremena Predaj nehnuteľnosti Alexander Recska a spol.
386.00 €
Zmluva o poskytnutí účtovného poradenstva Č. 2/2015 Poskytnutie účtovného poradenstva Ing. Juliana Farkasová
500.00 €
Kúpna zmluva Ondrej Szolár a manželka Predaj nehnuteľnosti Obec Bešeňov
792.00 €
Zmluva o spolupráci - Profi Poľno, s.r.o. Spolupráca v rámci projektových zámerov programu LEADER Profi Poľno, s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva - Maňáková Alžbeta Kúpna zmluva - Maňáková Alžbeta Obec Bešeňov
254.00 €
Hromadná licenčná zmluva Zmluva o použití hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
19-2015 Audit účtovnej závierky za rok 2014 Ing. Juliana Farkasová
1200.00 €
315254 BUNYÓS PITYU-vystúpenie-Obecné dni Veres Viktor Műsorszervező
788.69 €
798075 ABBA SISTERS-vystúpenie-Obecné dni Veres Viktor Műsorszervező
644.92 €
Príkazná zmluva podľa objednávky zo dňa 19.5.2015 Vykonanie činností s názvom Dodávka elektrickej energie Obstarávacie trhovisko Slovenska
507.00 €
Príkazná zmluva podľa objednávky zo dňa 18.5.2015 Vykonanie činností s názvom Dodávka zemného plynu Obstarávacie trhovisko Slovenska
981.60 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok Csemadok - ZO Bešeňov
1300.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Družstevník Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Družstevník Bešeňov na rok 2015 Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
12875.00 €
č. Z20156112_Z Kúpa stavebného materiálu TURAY PLUS s.r.o.
5399.99 €
č. 11052015/KB1 externý manažment projektu Premier Consulting, spol. s r.o.
830.00 €
Rámcová dohoda 2015 Poradenská služba vo VO Ultima Ratio, s.r.o.
23760.00 €
Rámcová zmluva 2015 Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb P4U, s.r.o.
19800.00 €
4/2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
990.00 €
Dodatok č.13 Dodatok č.13 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.2.2003 Mestský úrad Nové Zámky
2450.00 €
ZLP-2014-0406/OPIS Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest DEUS
0.00 €
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle OZ Spolupráca vo veci informovania a poradenstva P4U, s.r.o.
999.00 €
Zmluva o odbere prebytočného kompostu v školskej jedálni Zmluva o odbere prebytočného kompostu a reštauračného odpadu JRK Waste Management, s.r.o.
8.99 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia JRK Waste Management, s.r.o.
899.00 €
Dodatok č.1 Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom dňa 10.4.2014 Obec Bešeňov
1169.88 €
Nájomná zmluva byt č. 3 Nájomná zmluva Marta Vargová Obec Bešeňov
136.55 €
č. U1926/2015 Poskytnutie licencie MADE spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - Slov. Červený kríž Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - Slov. Červený kríž Slovenský Červený kríž
350.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - Csemadok Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - Csemadok Csemadok - ZO Bešeňov
1300.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - ZPCCH a SZTP Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - ZPCCH a SZTP ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých
250.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Bešeňov Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
5125.00 €
Zmluva o zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby Zmluva o zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
ZLP-2014-0406-/OPIS Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
121445308 Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
MAS-DaO/2014/01/01 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MAS - Dvory a okolie
4075.00 €
9407055242 Dodávka plynu ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 K zmluve o poskytnutí dotácie-TJ Bešeňov Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 K zmluve o poskytnutí dotácie-Csemadok Csemadok - ZO Bešeňov
0.00 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva F. Bartal, D. Rečka F. Bartal a D. Rečka
2403.00 €
005/2014 Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Bešeňov STAVBA A INŽNIERING, s.r.o.
29416.30 €
Zmluva o nájme bytu Nájomná zmluva František Kecskes Obec Bešeňov
51.66 €
Darovacia zmluva Darovacia zmluva č.2/2014 Dvory a okolie-združenie obcí
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke hnuteľností zo dňa 02.04.2007 Dvory a okolie-združenie obcí
0.00 €
č. 007/S/2014 Výmena svetlíkov na KD v Bešeňove ZENIT SK s.r.o.
4314.00 €
Zmluva o dielo č. 4/2014 Obecné detské ihrisko Jozef Kliský,akad.sochár
9928.85 €
Dodatok č.12 Dodatok č.12 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.2.2003 Mestský úrad Nové Zámky
2381.00 €
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti-Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Bešeňov Obec Bešeňov
0.00 €
9105500065 Dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
9406855363 dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Péter Ladislav a manželka Obec Bešeňov
138.27 €
Zmluva - Szabó Ádám Szabó Ádám-vystúpenie- Obecné dni Műsorszervező Kft.
0.00 €
Zmluva o dielo č.40062014 Oprava miestnych komunikácií v obci Bešeňov Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
6956.60 €
VIDZSÉ vystúpenie VIDZSÉ vystúpenie VIDZSÉ BT.
0.00 €
20-2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
1199.40 €
č.7/A/2014 Inžinierska činnosti počas realizácie stavby KOODIS spol. s.r.o.
500.00 €
Zmluva o dielo č.005/2014 Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Bešeňov STAVBA A INŽNIERING, s.r.o.
35761.54 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie Csemadok ZO Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Csemadok - ZO Bešeňov
1800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie SČK Zmluva o poskytnutí dotácie - SČK Slovenský Červený kríž
300.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie-ZO ZPCCH SZTP Zmluva o poskytnutí dotácie-ZO ZPCCH SZTP ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých
250.00 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebyt.priestorov Obec Bešeňov
1559.84 €
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Peter Kucharčík
0.00 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva - dodatok č.1 Obec Bešeňov
0.00 €
121378104 Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Na základe VZN č.1/2011 v roku 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na základe VZN obce č.1/2011 v roku 2014 Obec Bešeňov
15000.00 €
č.KH/13/06047/009 Prevod vlastníckeho práva Západoslovenská distribučná, a.s.
1187.50 €
č.40/06/44536/13 Zmluva o prevádzkovaní ZSVS, a.s. oz Nové Zámky
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 K zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bešeňov Csemadok - ZO Bešeňov
1800.00 €
Kúpna zmluva - Rečka O. a spol. Kúpna zmluva - Rečka O. a spol. Rečka Ondrej a manželka Paulína
2985.87 €
Dodatok č.1 Dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
č.6300205259 Dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
ZoZDE/NN-1311317 dodávka elektriny RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo č.2/2013 Reštaurovanie pamätníka Mgr.Art.Ladislav Chamuti
12408.00 €
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu - Szolár Obec Bešeňov
51.66 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Jančárová Alžbeta Obec Bešeňov
100.60 €
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Dodatok č.1 k nájomnej zmluve -Ladislav Péter a manž. Obec Bešeňov
138.27 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - SČK Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na základe VZN obce č.1/2011 v roku 2013 Obec Bešeňov
300.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO Csemadok Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na základe VZN obce č.1/2011 v roku 2013 Obec Bešeňov
1300.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO ZPCCH a SZTP Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na základe VZN obce č.1/2011 v roku 2013 Obec Bešeňov
200.00 €
č.01010830240-08 Príkazná zmluva č.01010830240-08 Slovenské centrum obstarávania
0.00 €
č.02010830250-06 Príkazná zmluva č.02010830250-06 Slovenské centrum obstarávania
0.00 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Rečková a spol.
4767.16 €
Dodatok č.3/2013 k Zmluve o dielo č.5/2013 Dodatok č.3/2013 k Zmluve o dielo č.5/2012 HOLD, spol.s.r.o.
5678.46 €
Nájomná zmluva - Lekáreň Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebyt.pristorov Obec Bešeňov
1560.32 €
Zmluva č.13/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ Pyramída Mestský úrad Nové Zámky
111.60 €
Nájomná zmluva o nájme bytu Nájomná zmluva Szolár Imrich Obec Bešeňov
50.09 €
Kúpna zmluva - Ladislav Szilágyi Kúpna zmluva - Ladislav Szilágyi Ladislav Szilágyi
13000.00 €
Zmluva -Holiday Film & Music Studio Vystúpenie - OBECNÝ DEŇ Bešeňov Holiday Film & Music Studio
536.00 €
Zmluva - Skinti Csaba Sándor Vystúpenie - OBECNÝ DEŇ Bešeňov Skinti Csaba Sándor
265.00 €
Zmluva GOLD RECORD Vystúpenie - OBECNÝ DEŇ Bešeňov GOLD Record Music Kft.
430.00 €
Dodatok č.2/2013 Dodatok č.2/2013 k ZMLUVE O DIELO č.5/2012 HOLD, spol.s.r.o.
3615.17 €
č.1/2013 Zmluva o nájme pozemku a zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva Obec Bešeňov
15.00 €
Zmluva o dielo Dodávka a montáž autobusových zastávok H+H STEEL
7936.80 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
900.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Bešeňov
13000.00 €
Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1/2012 Dodatok č.1/2012 k Zmluve o dielo č.5/2012 HOLD, spol.s.r.o.
0.00 €
3325100513 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Obec Bešeňov
81.25 €
Kúpna zmluva - Michal Szabadkai a Emília Szabadkaiová Kúpna zmluva - Michal Szabadkai a Emília Szabadkaiová Obec Bešeňov
880.00 €
Nájomná zmluva byt č. 6 Nájomná zmluva Kukan Tomáš Obec Bešeňov
99.90 €
Dodatok č. 2 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9406093000 ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo č. 1/2012 Zhodnotenie odpadu organického povodu drvičom zhotoviteľa BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.
150.00 €
Nájomná zmluva č. 722 Nájom nehnuteľností Obec Bešeňov
4820.00 €
Nájomná zmluva byt. č.4 Nájomná zmluva Szalai Viliam Obec Bešeňov
159.10 €
Kúpna zmluva - Tomáš Kollár Kúpna zmluva Tomáš Kollár Obec Bešeňov
1500.00 €
Zmluva-ZPCCH a SZTP Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie ZPCCH a SZTP Bešeňov Obec Bešeňov
200.00 €
Zmluva ZO : Červený kríž Zmluva o poskytnutí dotácie ZO:Červený kríž Obec Bešeňov
350.00 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva Liďák Andrej a manželka Angelika Obec Bešeňov
139.26 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva Geró Zoltán a manželka Henrieta Obec Bešeňov
159.10 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva Korbel Ján a manželka Kristína Obec Bešeňov
136.55 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva Bernát Gabriel a manželka Beáta Obec Bešeňov
136.90 €
6300140846 Zmluva o dodávke plynu od1.9.2012-31.8.2013 SPP, a.s.
24000.00 €
Zmluva - Csemadok ZO Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie Csemadok ZO Bešeňov Csemadok - ZO Bešeňov
2220.00 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva-kúpa nehnuteľnosti Horváth a spol.
356.00 €
č.5/2012 Rekonštrukcia chodníkov v obci Bešeňov-2.,3.a 4.časť. HOLD, spol.s.r.o.
168021.60 €
č.7/A/2012 MZ o obstaraní záležitostí investora Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.
5000.00 €
6300140846 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
0.00 €
9406093000 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok k Zmluve o spolupráci č.2/2012 Slovenská katolícka charita
0.00 €
č.9903410284 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
č.13/2012 Kúpna zmluva Júlia Szolárová
240.00 €
č.6/2012 MZ o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 KOODIS spol. s.r.o.
1000.00 €
č. 12/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Ladislav Horváth
0.00 €
č. 11/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Margita Horváthová
0.00 €
č. 10/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva František Szolár
0.00 €
č.9/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Erika Miškolciová
0.00 €
č. 8/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Ibolya Gardeno
0.00 €
č.7/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Rečková Erika
0.00 €
Zmluva o budúcej zmluve-Mgr.Šimko Štefan Zmluva o budúcej zmluve-Mgr.Šimko Štefan Obec Bešeňov
0.00 €
Kúpna zmluva-Mgr.Štefan Šimko Kúpna zmluva-Mgr.Štefan Šimko Obec Bešeňov
1330.00 €
č.5/2012 Odmena za výučbu základov plávania Bc.Alena Maťašovská
0.00 €
č.zmluvy:9406060949 Zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
č.3/2012 Kúpna zmluva Obec Bešeňov
2450.00 €
Zmluva o budúcej zmluve Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Nitriansky samosprávny kraj
0.00 €
č.4/2012 Odmena za výučbu základov plávania Bc.Alena Maťašovská
604.00 €
č.06-2012 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Juliana Farkasová
850.00 €
2/2012 Zmluva-Slovenská katolícka charita Slovenská katolícka charita
0.00 €
č.24/par.52a/2012/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ Obec Bešeňov
310.80 €
č.152-001/par.51/2012 ŠR Dohoda-ÚPSVaR Nové Zámky-absolventská prax Obec Bešeňov
0.00 €
Mandátna zmluva 1/2012 Zabezpeč.obstar.zmien a doplnkov k ÚPN Bešeňov Ing.arch.Miroslav Šafranko
2450.00 €
Dodatok č.1 k MZ zo dňa 17.5.2011 Zrušenie MZ zo dňa 17.5.2011 Ing.arch.Miroslav Šafranko
0.00 €
Dodatok č.10 Dodatok č.10 k Zmluve o zriadení spol.stav.úradu Mestský úrad Nové Zámky
2239.00 €
1/2012 Poskytnutie dotácií-TJ Bešeňov na rok 2012 Obec Bešeňov
18000.00 €
č.6/§ 52a/2012/NP V-2 Dohoda ÚPSVaR Nové Zámky Obec Bešeňov
0.00 €
č.zmluvy:9406039911 Zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
č.zmluvy:9406039930 Zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.9.2011 Obec Bešeňov
0.00 €
Podnájomná zmluva č.1 Podnájom poľného hnojiska AGROPROFIT BESENOV a.s.
418.00 €
Kúpna zmluva predaj pozemku Obec Bešeňov
120.00 €
Zmluva o dielo č.2011/018 Vypracovanie zmien a doplnkov SÚPN-O Bešeňov AUREX, spol.s.r.o.
3360.00 €
Zmluva o dielo č.1/2011 Bešeňov - dopravné značenie v obci Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.
8304.05 €
Dodatok č.3 k zmluve č.A/2008/01608-4 o výpožičke hnuteľného majetku štátu Obvodný úrad Nové Zámky
0.00 €
11-4-7074 Dodatok č.1 k poistnej zmluve 11-4-7074 Union poisťovňa, a.s.
1902.60 €
11-4-7074 Poistná zmluva č.11-4-7074 Union poisťovňa, a.s.
9.96 €
101-24-8888/2011 Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva za byt.č.2 Obec Bešeňov
100.60 €
Zmluva - Edenred Slovakia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania Edenred Slovakia, s.r.o.
0.00 €
ZMLUVA NA DODÁVKU SLUŽIEB A VÝKONOV -FLY NET /2011 dodanie katastrálnej mapy v digitálnej podobe FLY NET spol s.r.o.
750.00 €
Zmluva-BI-PI Színházi stúdió Bi-Pi vystúpenie B.I.P.I. Színházi Stúdió
550.00 €
Zmluva-BODI GUSZTI ÉS A FEKETE SZEMEK KFT vystúpenie- Bódi Csaby BODI GUSZTI ÉS A FEKETE SZEMEK KFT
650.00 €
zmluva ZSE 120202856 Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadaťela do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. ZSE Energia, a.s.
0.00 €
zmluva ZSE 120202858 Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadaťela do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. ZSE Energia, a.s.
0.00 €
zmluva ZSE 120202857 Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadaťela do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Mandátna zmluva Zabezpečenie obstarávania zmien a doplnkov k ÚPN O Bešeňov Ing.arch.Miroslav Šafranko
2450.00 €
1/2011C finančná dotácia Obec Bešeňov
1450.00 €
1/2011B finančná dotácia Obec Bešeňov
200.00 €
1/2011A finančná dotácia Obec Bešeňov
300.00 €
Kúpna zmluva Kúpa požiarneho čerpadla Takács Norbert
1400.00 €
002/2011 dodávka potravinárského tovaru Mirkom s.r.o
0.00 €
123/2011 tovar - Škol.jedáleň COOP Jednota Nové Zámky
0.00 €
19-2011 poskytovanie audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
900.00 €
001/2011 dodávka potravinárského tovaru GTN, s.r.o
0.00 €
1/2011 zmluva o poskytnutí dotácie Obec Bešeňov
14000.00 €
4a/2011 zber a odvoz separovaného odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €

Kalendár:

Júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Magdaléna

Anketa:

Počasie: