Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o sprac. osob. údajov - Ekopam Zmluva o sprac. osob. údajov - Ekopam EKOPAM - Tímea Vanyová
0.00 €
Zmluva o spracovaní mzdovej agendy Zmluva o spracovaní mzdovej agendy EKOPAM - Tímea Vanyová
0.00 €
Zmluva o posk. dot. z ropočtu obce na rok 2019 - TJ Družstevník Bešeňov Zmluva o posk. dot. z ropočtu obce na rok 2019 - TJ Družstevník Bešeňov Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
16000.00 €
Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom Slovanet, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva - Eliás L. Kúpna zmluva - Eliás L. Obec Bešeňov
108.00 €
Mandátna zmluva ČOV Mandátna zmluva ČOV Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vyd. certifikát. Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vyd. certifikát. Disig a.s.
0.00 €
Zmluva o spolupráce a podpore - Dajme spolu gól Zmluva o spolupráce a podpore - Dajme spolu gól Slovenský futbalový zväz
150.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79 Rečka Július
14.00 €
Kúpna zmluva - J. Šanko Kúpna zmluva - J. Šanko Július Šanko
268.00 €
Zmluva o nájme 8 b.j. - Geró Zoltán a manž. Zmluva o nájme 8 b.j. - Geró Zoltán a manž. Geró Zoltán a manž.
159.10 €
Zmluva o nájme 8 b.j.-Liďák a manž. byt.č. 1 Zmluva o nájme 8 b.j.-Liďák a manž. byt.č. 1 Liďák Andrej a manž.
139.26 €
Zmluva o nájme 8 b.j.-č. 8 Zmluva o nájme 8 b.j. -č. 8 Bernáth Gabriel a manž.
136.90 €
Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov MARWELL -Ing. Pavol Tallo
2280.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115 Bujalková Viola
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 113 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 113 Nevizanská Izabela
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109 Košan Marek
8.00 €
Zmluva o nájme 8 b.j. - Vargová č.bytu 3 Zmluva o nájme 8 b.j. - Vargová č.bytu 3 Mgr.Marta Vargová
136.55 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111 Víghová Anna
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 110 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 110 Huvosová Darina
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108 Eliáš Karol
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107 Radicsová Alžbeta
8.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 106 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 106 Szolárová Mária
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104 Péterová Zuzana
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 102 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 102 Lenčéš František
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100 Mészárosová Mária
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 99 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 99 Deszátová Mária
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 97 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 97 Pavelková Marta
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96 Kukan Gabriel
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 95 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 95 Gyénová Katarína
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 94 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 94 Timoranská Mária
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 93 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 93 Bc. Nora Borgulová
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 91 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 91 Magyar Štefan
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 90 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 90 Ing. Gubo Rudolf
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 87 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 87 Magyar Anton
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 86 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 86 Soroksáriová Zlatonka
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 84 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 84 Geroová Eva
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 83 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 83 Kecskésová Mária
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 82 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 82 Szolárová Mária
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 81 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 81 Nagyová Helena
8.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80 Magyarová Alžbeta
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78 Šuláková Helena
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 77 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 77 Teješová Marta
8.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 76 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 76 Esseková Helena
21.00 €
Zmluva o dielo č. 38/2018 Program odp. hosp. obce Bešeňov na r. 2016-2020 Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
490.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 75 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 75 Eliášová Mária
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 74 nájom hrobového miesta Mrúzová Júlia
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 71 Zmluva o nájme hrobového miesta Solár Alexander
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 70 Zmluva o nájme hrobového miesta Tanková Mária
14.00 €
Zmluva o dielo 2/2018 - MOCOOP spol. s r.o. Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd MOCOOP spol. s r.o.
499437.58 €
Zmluva o poskyt. audítorských služieb - č. z. 16-2018 Zmluva o poskyt. audítorských služieb - č. z. 16-2018 Ing. Juliana Farkasová
1800.00 €
Zmluva o prefin. nákladov za účasť žiakov ZŠ v letnom tábore Zmluva o prefin. nákladov za účasť žiakov ZŠ v letnom tábore Obec Dvory nad Žitavou
156.00 €
Rámcová zmluva č. 141/2018 - OVD Dvory nad Žitavou Dodávka tovarov: ovocia, zeleniny a výrobky z nich OVD - ovocinárske družstvo
0.00 €
Zmluva o verejnej produkcii - Kotlár J. Zmluva o verejnej produkcii - Kotlár J. Jozef Kotlár
180.00 €
Zmluva o kultúrnom predstavení - T. Mészáros, G. Tar Zmluva o kultúrnom predstavení - T. Mészáros, G. Tar Mészáros Tamás Art
450.00 €
Nájomná zmluva - 8.b.j. byt č. 4 Nájomná zmluva - 8.b.j. byt č. 4 Štefan Hajdú
159.10 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117 Takácsová Margita
14.00 €
Zmluva o kultúrnom predstavení-Dred és Doris Zmluva o kultúrnom predstavení-Dred és Doris DMF Music Bt.
600.00 €
Zmluva o kultúrnom predstavení-DJ Szemi Zmluva o kultúrnom predstavení-DJ Szemi Mgr. István Tóth
180.00 €
Zmluva o kultúrnom predstavení-DJ & Sax show Zmluva o kultúrnom predstavení-DJ & Sax show Mgr. István Tóth a Dávid Sipos
360.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 69 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 69 Lantošová Alžbeta
14.00 €
Povinné poistenie os. auta - Allianz - SP a.s. Povinné poistenie os. auta - Allianz - SP a.s. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
95.17 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2018 - Poľovné združenie Bešeňov Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2018 - Poľovné združenie Bešeňov Poľovné združenie Bešeňov
1200.00 €
Kúpna zmluva - F. Ožvald a E. Ožvaldová predaj pozemkov František Ožvald a Eleonóra Ožvaldová
156.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2018 - Csemadok ZO Bešeňov Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2018 - Csemadok ZO Bešeňov Csemadok - ZO Bešeňov
2800.00 €
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu Mestský úrad Nové Zámky
0.00 €
Zmluva o dileo č. 001/2018 - IP BUILD s.r.o. Zmluva o dileo č. 001/2018 - IP BUILD s.r.o. - rekonštrukcia soc. zariadení v KD IP BUILD s.r.o.
22607.81 €
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č.4/prenájom nádob - Bešeňov/2010 prenájom nádob - zmena bodu č.2 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
poistka č. 511104244 - Poistenie hnuteľných vecí, strojov a elektroniky - Allianz Poistenie hnuteľných vecí, strojov a elektroniky - Allianz Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1062.77 €
PZ č. 7710045549 - Flotila KASKO Flotilová poistná zmluva - Allianz Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
896.05 €
Dodatok č. 4. k zmluve o posk. NFP, č. z.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Dodatok č. 4. k zmluve o posk. NFP, č. z.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Povinné zmluvné poistenie - 3530596457 Povinné zmluvné poistenie - Kooperativa - Traktor Same Explorer Kooperativa poisťovňa, a.s.
46.75 €
Zmluva o dielo - Slovanet, a.s. dodanie amontáž infraštruktúry dig.kam. systé,u Slovanet, a.s.
9303.12 €
Kúpna zmluva - J. Hajdúová nákup nehnuteľnosti Júlia Hajdúová
341.50 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2018 - TJ Družstevník Bešeňov Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2018 Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
16000.00 €
Nájomná zmluva č. 722 - Agroprofit Bešeňov, a.s. Nájomná zmluva č. 722 - Agroprofit Bešeňov, a.s. AGROPROFIT BESENOV a.s.
5545.42 €
Povinné zmluvné poistenie - 3530595822 Povinné zmluvné poistenie - Kooperativa - Príves Pronar Kooperativa poisťovňa, a.s.
25.50 €
Povinné zmluvné poistenie - 3530596253 Povinné zmluvné poistenie - Kooperativa - Príves nákladný Kooperativa poisťovňa, a.s.
25.50 €
Zmluva č. NR 150097 o spolupráci - RECobal s.r.o. Zmluva č. NR 150097 o spolupráci - RECobal s.r.o. RECobal s.r.o.
0.00 €
Dohoda č. 17/17/012/16 - ÚPSVaR Dohoda č. 17/17/012/16 - ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0.00 €
Dohoda č. 17/17/010/91 - ÚPSVaR Dohoda č. 17/17/010/91 - ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0.00 €
Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci - FIBOR s.r.o. Dodávka tovarov pre ŠJ FIBOR s.r.o.
0.00 €
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke - OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80/78 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva - MIRKOM PLUS s.r.o. Zmluva - MIRKOM PLUS s.r.o. MIRKOM PLUS s.r.o.
0.00 €
Zmluva o nájme kultúrneho domu Bešeňov Zmluva o nájme kultúrneho domu Bešeňov Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
59.75 €
Nájomná zmluva Kecskés F. - zdrav. byt Nájomná zmluva Kecskés F. - zdrav. byt Kecskés František
141.66 €
Dodatok č. 3 k NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Dodatok č. 3 k NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Dodatok č. 1 ku KZ č. Z201732285_Z - technické vyb. zberného dvora Dodatok č. 1 ku KZ č. Z201732285_Z - technické vyb. zberného dvora AGROBOR, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Orange Slovensko a.s. Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Orange Slovensko a.s. Orange Slovensko a.s.
22.50 €
Kúpna zmluva č. Z201732285_Z - technické vyb. zberného dvora obstaranie technického vybavenia zberného dvora - traktor AGROBOR, s.r.o.
136400.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Bešeňov_01 Zmluva o poskytovaní služieb - MAPA Slovakia Digital s.r.o. MAPA Slovakia Digital s.r.o.
500.00 €
Zmluva o spracovaní osobných údajov - MAPA Slovakia Digital s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov - MAPA Slovakia Digital s.r.o. MAPA Slovakia Digital s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva č. Z201745705_Z - el. konvektomat Kuchynské zariadenie - elektrický konvektomat GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.
5700.00 €
Kúpna zmluva - O. Kečkéš predaj nehnuteľnosti Obec Bešeňov
4300.00 €
Kúpna zmluva č. Z201739459_Z - elektrická energia Združená dodávka elektriny - Pow-en a.s. Pow-en a.s.
29069.00 €
Kúpna zmluva - č. Z201730716_Z - UNIKOV NITRA s.r.o. Obstaranie veľkoob. otvorených kontajnerov UNIKOV NITRA, s.r.o.
8060.00 €
Kúpna zmluva č. Z201738151_Z - zemný plyn Združená dodávka zemného plynu - SPP a.s. SPP, a.s.
44169.00 €
473/2017 - Zmluva o užívaní časti podperných bodov Zmluva o užívaní časti podperných bodov Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 50 - Ivan Ľudovit nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2 - Magyarová Alžbeta nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 48 - Varga Alexander nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43 - Deszat František nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42 - Deszatová Anna nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36 - Szolárová Matilda nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11 - Maďarová Alžbeta nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16 - Szolárová Helena nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31 - Eliásová Margita nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 56 - Kukanová Anna nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o dielo - ECO - SOLAR spol. s r. o. inžinierska činnosť, vypracovanie technickej správy pre ČOV DUCI 1500EO ECO - SOLAR spol. s r.o.
5880.00 €
Zmluva o prefinancovaní nákladov za účasť žiakov ZŠ v letnom tábore Zmluva o prefinancovaní nákladov za účasť žiakov ZŠ v letnom tábore Obec Dvory nad Žitavou
140.00 €
MAS-DaO/2017/01/02 Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít projektu: Modernizácia – stavebné úpravy chodníka za žitavským mostom v Bešeňove MAS - Dvory a okolie
5655.00 €
Dodatok č. 2 k OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Dodatok č. 2 k zmluve o posk. nenávr. fin. prísp. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Nájomná zmluva - byt č. 7 - Ladislav Péter, Iveta Péterová nájom bytu č. 7 Obec Bešeňov
170.27 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23 - Lőbb Vladimír nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19 - Hévíz Zoltán nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 57 - Szolár Július nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18 - Maňák Ján nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 51 - Kukanová Mária nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32 - Kolesárová Mária nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 58 - Miroslav Eliáš nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36 - Hrebíňová Marta nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1 - Halász Ladislav nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3 - Vasko Peter nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38 - Paulína Rečková nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26 - Alžbeta Dudeková nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10 - Szolár Arpád nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13 - Furuglásová Margita nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27 - Bartalová Alžbeta nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34 - František Toma nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 54 - Lenčéš Mikuláš nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17 - Solárová Magdolna nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 39 - Košíková Gabriela nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40 - Recsková Gizela nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8 - Gabriela Ďuríková nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33 - Ešek Ondrej nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12 - Furuglásová Margita nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35 - Tomová Helena nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46 - Miškolciová Irena nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7 - Takáčová Agneša nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č.5 - Katarína Bogyóová nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 53 - Malčíková Terézia nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25 - Gódor Róbert nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55 - Kovácsová Juliana nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
14.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9 - Bukaiová Júlia nájom hrobového miesta Obec Bešeňov
21.00 €
Zmluva o dielo č. 2417 - Aquaplan, s.r.o. Projektové práce na obecnú čistiareň kom. odpadových vôd Aquaplan, s.r.o.
10800.00 €
Hromadná licenčná zmluva - SOZA Hromadná licenčná zmluva - SOZA SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Zmluva - Športový klub cyklistiky Kolárovo Zmluva - Športový klub cyklistiky Kolárovo Športový klub cyklistiky Kolárovo
300.00 €
Zmluva - Ozvučenie a hudobná produkcia Ozvučenie a hudobná produkcia na obecnom dni Szabó Ján
800.00 €
Zmluva - Szerződés - DMF Music Bt. Vystúpenie - Obecný deň DMF Music Bt.
580.00 €
Zmluva o poskytnutí licencie na ČOV DUCI 1500EO Zmluva o poskytnutí licencie na ČOV DUCI 1500EO ECO - SOLAR spol. s r.o.
5000.00 €
Darovacia zmluva - N 69/2017 Darovacia zmluva - N 69/2017 Ing. Karol Kokoš, Štefan Šimon, Július Šimon
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
1800.00 €
Dodatok č. 1 k OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Dodatok č.1 k zmluve o poskyt. nenávr. fin. prísp. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva o posk. služby - SAKS Management s.r.o. Zmluva o posk. služby - SAKS Management s.r.o. SAKS Management, s.r.o.
200.00 €
Zmluva o dodaní tovarov a poskyt. služieb - GUBO, s.r.o. dovoz, nakládka a vykládka tovaru GUBO,s.r.o.
1759.32 €
Zmluva o dodaní tovarov a poskyt. služieb - VLADAP Plus, s.r.o. Zmluva o dodaní tovarov a poskyt. služieb - VLADAP Plus, s.r.o. VLADAP Plus, s.r.o.
2592.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP Zmluva o poskytovaní služieb BOZP Ing.Stanislav Petráš
600.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - ZO ZPCCH a SZTP Bešeňov Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - ZO ZPCCH a SZTP Bešeňov ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých
250.00 €
Kúpna zmluva č. Z201712106_Z - GARBIAR Stavebniny s.r.o. nákup stavebného materiálu GARBIAR Stavebniny s.r.o.
4149.00 €
Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu Mestský úrad Nové Zámky
2707.46 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - Poľovné združenie Bešeňov Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - Poľovné združenie Bešeňov Poľovné združenie Bešeňov
3100.00 €
Zmluvy o poskytovaní služieb - Marianna Rajčoková poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi Marianna Rajčoková
50.00 €
Dodatok č.1/2017k zmluve č.4/prenájom nádob - Bešeňov/2010 prenájom nádob - zmena bodu č.2 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - ZO Csemadok Bešeňov Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 Csemadok - ZO Bešeňov
4050.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 - TJ Družstevník Bešeňov Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bešeňov na rok 2017 Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
16000.00 €
č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/80 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
141314.40 €
Kúpna zmluva - COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Predaj nehnuteľnosti COOP Jednota Nové Zámky
6420.00 €
Poistná zmluva číslo: 4419008318 Poistenie majetku obce Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1560.14 €
Dohoda č.16/17/012/58 zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0.00 €
Rámcová zmluva - PROSPECT, spol. s r.o. nakladanie s odpadom Prospect, spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte - VÚB BANKA VÚB, a.s.
0.00 €
Zmluva o bežnom účte na dotácie Zmluva o bežnom účte na dotácie - VÚB BANKA VÚB, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Nájomná zmluva - byt č. 6 nájomná zmluva - byt č. 6 Obec Bešeňov
99.90 €
Zmluva o dodávke plynu - maloodber - SPP Zmluva o dodávke plynu - maloodber - SPP SPP, a.s.
0.00 €
121615074 Zmluva o pripojení odb. elektronického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9408286320 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Z201618586-Z stavebné materiály - služby pozemnej dopravy TURAY PLUS s.r.o.
4407.00 €
Dodatok č.1/2016 k Zmluve č.4a/2011 doplnenie a zmena zmluvy Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Zmluva o použití hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt. audítorských služieb Zmena bodu č. 1 Ing. Juliana Farkasová
0.00 €
Zmluva - vystúpenie obecný deň Vystúpernie - Obecný deň Zsapka Attila
360.00 €
616974 Vystúpernie - Obecný deň Veres Viktor Műsorszervező
1259.30 €
Kúpna zmluva- Kečkéš Predaj nehnuteľnosti Ivan Kečkéš
22.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016-ZPCCH a SZTP Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016-ZPCCH a SZTP ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých
250.00 €
20-2016 poskytnutie audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
1500.00 €
Z201613442Z stavebné materiály - služby pozemnej dopravy TURAY PLUS s.r.o.
3392.00 €
Kúpna zmluva - Ivan, Ivanová Predaj pozemku Ivan Patrik a manž. Petra Ivanová
100.00 €
ZNR 11242015109 Dohoda o podmienkach prevádzkovania zberu kom. odp. ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
č. 538/2016 Vypracovanie zmien a doplnkov SÚPN-O - Bešeňov AUREX, spol.s.r.o.
3120.00 €
č. 290416 externý manažment projektu Premier Consulting EU, s.r.o.
19999.00 €
ZNR 11242015109 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo Dodávka a montáž zavlažovacieho systému fut. ihr. v obci IVO, spol. s r.o.
11592.01 €
Dodatok č.14 Dodatok č.14 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.2.2003 Mestský úrad Nové Zámky
2633.86 €
Kúpna zmluva - Sirmai Predaj nehnuteľnosti Obec Bešeňov
490.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu-Kečkéš František Obec Bešeňov
0.00 €
1610163 Zmluva o vykonávanie verejného prenosu prostredníctvom rozhlasu SLOVGRAM
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok v roku 2016 Csemadok - ZO Bešeňov
4520.00 €
Nájomná Zmluva - MUDr. Lendvay Ladislav Nájomná Zmluva - MUDr. Lendvay Ladislav Obec Bešeňov
8.00 €
Nájomná zmluva byt č. 2 Nájomná zmluva byt č. 2 Obec Bešeňov
100.60 €
Dodatok č.1/2016 Prenájom nádob-zabezpečenie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
Príkazná zmluva č. 25 VO VO na poistenie majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
1/2016 stavebný dozor pre stavbu KOODIS spol. s.r.o.
250.00 €
Dohoda číslo 21/52a/2016/ŠR zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosťi Obec Bešeňov
0.00 €
16/17/054/32-ŠnZ Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Obec Bešeňov
34495.65 €
Mandátna zmluva č. MZ1/2016 Zabezpeč. obstar. zmien a doplnkov č.2 k ÚPN Bešeňov Ing.arch.Miroslav Šafranko
2450.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016- TJ Družstevník Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Družstevník Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
16000.00 €
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
0.00 €
121517957 Pripojenie odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Nájomná zmluva Nájom pozemku Obec Bešeňov
30.00 €
9408024047 Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
SC2015/129/Bešeňov Dodávka zemného plynu MET Slovakia, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva - Griečová, Šanko Kúpa nehnuteľnosti Oľga Griečová, Július Šanko
964.16 €
Nájomná zmluva - zdravotné stredisko Nájomná zmluva - ambulancia detského lekára AVE EVA med. s.r.o.
401.68 €
1172/2015 Zmluva o pripojení k Inf. sys. DCOM Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Nájomná zmluva byt č. 4 Zmluva o nájme Borguľa Lukáš
159.10 €
ZDR-2015-A-02248-000 dodávka elektriny SE predaj, s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva - Janková Kúpa nehnuteľnosti Margita Janková
435.54 €
Nájomná zmluva byt č. 6 Nájomná zmluva - Tomáš Kukan Obec Bešeňov
99.90 €
Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti MUDr. Iveta Kališová, Vilma Kisová
513.77 €
912/2015 Zmluva o spolupráci Slovanet, a.s.
0.00 €
911/2015 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovanet, a.s.
0.00 €
č. Z201525208_Z Kúpa stavebného materiálu TURAY PLUS s.r.o.
5755.00 €
dodatok č. 1 Zmena platnosti Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Č. NR02849 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra
85358.00 €
Nájomná zmluva Andrej Liďák a manželka Angelika Liďáková Nájomná zmluva Andrej Liďák a manželka Angelika Liďáková Obec Bešeňov
139.26 €
Nájomná zmluva Zoltán Geró a manželka Henrieta Geróová Nájomná zmluva Zoltán Geró a manželka Henrieta Geróová Obec Bešeňov
159.10 €
Zmluva o dielo - 19082015 Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému Slovanet, a.s.
101433.60 €
Nájomná zmluva Gabriel Bernát a manželka Beáta Bernátová Nájomná zmluva Gabriel Bernát a manželka Beáta Bernátová Obec Bešeňov
136.90 €
Kúpna zmluva a Dohoda o zániku vecného bremena Predaj nehnuteľnosti Alexander Recska a spol.
386.00 €
Zmluva o poskytnutí účtovného poradenstva Č. 2/2015 Poskytnutie účtovného poradenstva Ing. Juliana Farkasová
500.00 €
Kúpna zmluva Ondrej Szolár a manželka Predaj nehnuteľnosti Obec Bešeňov
792.00 €
Zmluva o spolupráci - Profi Poľno, s.r.o. Spolupráca v rámci projektových zámerov programu LEADER Profi Poľno, s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva - Maňáková Alžbeta Kúpna zmluva - Maňáková Alžbeta Obec Bešeňov
254.00 €
Hromadná licenčná zmluva Zmluva o použití hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
19-2015 Audit účtovnej závierky za rok 2014 Ing. Juliana Farkasová
1200.00 €
315254 BUNYÓS PITYU-vystúpenie-Obecné dni Veres Viktor Műsorszervező
788.69 €
798075 ABBA SISTERS-vystúpenie-Obecné dni Veres Viktor Műsorszervező
644.92 €
Príkazná zmluva podľa objednávky zo dňa 19.5.2015 Vykonanie činností s názvom Dodávka elektrickej energie Obstarávacie trhovisko Slovenska
507.00 €
Príkazná zmluva podľa objednávky zo dňa 18.5.2015 Vykonanie činností s názvom Dodávka zemného plynu Obstarávacie trhovisko Slovenska
981.60 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok Csemadok - ZO Bešeňov
1300.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Družstevník Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Družstevník Bešeňov na rok 2015 Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
12875.00 €
č. Z20156112_Z Kúpa stavebného materiálu TURAY PLUS s.r.o.
5399.99 €
č. 11052015/KB1 externý manažment projektu Premier Consulting, spol. s r.o.
830.00 €
Rámcová dohoda 2015 Poradenská služba vo VO Ultima Ratio, s.r.o.
23760.00 €
Rámcová zmluva 2015 Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb P4U, s.r.o.
19800.00 €
4/2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
990.00 €
Dodatok č.13 Dodatok č.13 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.2.2003 Mestský úrad Nové Zámky
2450.00 €
ZLP-2014-0406/OPIS Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest DEUS
0.00 €
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle OZ Spolupráca vo veci informovania a poradenstva P4U, s.r.o.
999.00 €
Zmluva o odbere prebytočného kompostu v školskej jedálni Zmluva o odbere prebytočného kompostu a reštauračného odpadu JRK Waste Management, s.r.o.
8.99 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia JRK Waste Management, s.r.o.
899.00 €
Dodatok č.1 Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom dňa 10.4.2014 Obec Bešeňov
1169.88 €
Nájomná zmluva byt č. 3 Nájomná zmluva Marta Vargová Obec Bešeňov
136.55 €
č. U1926/2015 Poskytnutie licencie MADE spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - Slov. Červený kríž Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - Slov. Červený kríž Slovenský Červený kríž
350.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - Csemadok Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - Csemadok Csemadok - ZO Bešeňov
1300.00 €
Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - ZPCCH a SZTP Zmluva o poskytnutí dot. na rok 2015 - ZPCCH a SZTP ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých
250.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Bešeňov Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
5125.00 €
Zmluva o zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby Zmluva o zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
ZLP-2014-0406-/OPIS Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
121445308 Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
MAS-DaO/2014/01/01 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MAS - Dvory a okolie
4075.00 €
9407055242 Dodávka plynu ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 K zmluve o poskytnutí dotácie-TJ Bešeňov Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 K zmluve o poskytnutí dotácie-Csemadok Csemadok - ZO Bešeňov
0.00 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva F. Bartal, D. Rečka F. Bartal a D. Rečka
2403.00 €
005/2014 Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Bešeňov STAVBA A INŽNIERING, s.r.o.
29416.30 €
Zmluva o nájme bytu Nájomná zmluva František Kecskes Obec Bešeňov
51.66 €
Darovacia zmluva Darovacia zmluva č.2/2014 Dvory a okolie-združenie obcí
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke hnuteľností zo dňa 02.04.2007 Dvory a okolie-združenie obcí
0.00 €
č. 007/S/2014 Výmena svetlíkov na KD v Bešeňove ZENIT SK s.r.o.
4314.00 €
Zmluva o dielo č. 4/2014 Obecné detské ihrisko Jozef Kliský,akad.sochár
9928.85 €
Dodatok č.12 Dodatok č.12 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.2.2003 Mestský úrad Nové Zámky
2381.00 €
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti-Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Bešeňov Obec Bešeňov
0.00 €
9105500065 Dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
9406855363 dodávka elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Péter Ladislav a manželka Obec Bešeňov
138.27 €
Zmluva - Szabó Ádám Szabó Ádám-vystúpenie- Obecné dni Műsorszervező Kft.
0.00 €
Zmluva o dielo č.40062014 Oprava miestnych komunikácií v obci Bešeňov Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
6956.60 €
VIDZSÉ vystúpenie VIDZSÉ vystúpenie VIDZSÉ BT.
0.00 €
20-2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
1199.40 €
č.7/A/2014 Inžinierska činnosti počas realizácie stavby KOODIS spol. s.r.o.
500.00 €
Zmluva o dielo č.005/2014 Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Bešeňov STAVBA A INŽNIERING, s.r.o.
35761.54 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie Csemadok ZO Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Csemadok - ZO Bešeňov
1800.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie SČK Zmluva o poskytnutí dotácie - SČK Slovenský Červený kríž
300.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie-ZO ZPCCH SZTP Zmluva o poskytnutí dotácie-ZO ZPCCH SZTP ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých
250.00 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebyt.priestorov Obec Bešeňov
1559.84 €
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Peter Kucharčík
0.00 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva - dodatok č.1 Obec Bešeňov
0.00 €
121378104 Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Na základe VZN č.1/2011 v roku 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na základe VZN obce č.1/2011 v roku 2014 Obec Bešeňov
15000.00 €
č.KH/13/06047/009 Prevod vlastníckeho práva Západoslovenská distribučná, a.s.
1187.50 €
č.40/06/44536/13 Zmluva o prevádzkovaní ZSVS, a.s. oz Nové Zámky
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 K zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bešeňov Csemadok - ZO Bešeňov
1800.00 €
Kúpna zmluva - Rečka O. a spol. Kúpna zmluva - Rečka O. a spol. Rečka Ondrej a manželka Paulína
2985.87 €
Dodatok č.1 Dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
č.6300205259 Dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
ZoZDE/NN-1311317 dodávka elektriny RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo č.2/2013 Reštaurovanie pamätníka Mgr.Art.Ladislav Chamuti
12408.00 €
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu - Szolár Obec Bešeňov
51.66 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Jančárová Alžbeta Obec Bešeňov
100.60 €
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Dodatok č.1 k nájomnej zmluve -Ladislav Péter a manž. Obec Bešeňov
138.27 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - SČK Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na základe VZN obce č.1/2011 v roku 2013 Obec Bešeňov
300.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO Csemadok Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na základe VZN obce č.1/2011 v roku 2013 Obec Bešeňov
1300.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO ZPCCH a SZTP Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na základe VZN obce č.1/2011 v roku 2013 Obec Bešeňov
200.00 €
č.01010830240-08 Príkazná zmluva č.01010830240-08 Slovenské centrum obstarávania
0.00 €
č.02010830250-06 Príkazná zmluva č.02010830250-06 Slovenské centrum obstarávania
0.00 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Rečková a spol.
4767.16 €
Dodatok č.3/2013 k Zmluve o dielo č.5/2013 Dodatok č.3/2013 k Zmluve o dielo č.5/2012 HOLD, spol.s.r.o.
5678.46 €
Nájomná zmluva - Lekáreň Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebyt.pristorov Obec Bešeňov
1560.32 €
Zmluva č.13/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ Pyramída Mestský úrad Nové Zámky
111.60 €
Nájomná zmluva o nájme bytu Nájomná zmluva Szolár Imrich Obec Bešeňov
50.09 €
Kúpna zmluva - Ladislav Szilágyi Kúpna zmluva - Ladislav Szilágyi Ladislav Szilágyi
13000.00 €
Zmluva -Holiday Film & Music Studio Vystúpenie - OBECNÝ DEŇ Bešeňov Holiday Film & Music Studio
536.00 €
Zmluva - Skinti Csaba Sándor Vystúpenie - OBECNÝ DEŇ Bešeňov Skinti Csaba Sándor
265.00 €
Zmluva GOLD RECORD Vystúpenie - OBECNÝ DEŇ Bešeňov GOLD Record Music Kft.
430.00 €
Dodatok č.2/2013 Dodatok č.2/2013 k ZMLUVE O DIELO č.5/2012 HOLD, spol.s.r.o.
3615.17 €
č.1/2013 Zmluva o nájme pozemku a zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva Obec Bešeňov
15.00 €
Zmluva o dielo Dodávka a montáž autobusových zastávok H+H STEEL
7936.80 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
900.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Bešeňov
13000.00 €
Dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1/2012 Dodatok č.1/2012 k Zmluve o dielo č.5/2012 HOLD, spol.s.r.o.
0.00 €
3325100513 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Obec Bešeňov
81.25 €
Kúpna zmluva - Michal Szabadkai a Emília Szabadkaiová Kúpna zmluva - Michal Szabadkai a Emília Szabadkaiová Obec Bešeňov
880.00 €
Nájomná zmluva byt č. 6 Nájomná zmluva Kukan Tomáš Obec Bešeňov
99.90 €
Dodatok č. 2 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9406093000 ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo č. 1/2012 Zhodnotenie odpadu organického povodu drvičom zhotoviteľa BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.
150.00 €
Nájomná zmluva č. 722 Nájom nehnuteľností Obec Bešeňov
4820.00 €
Nájomná zmluva byt. č.4 Nájomná zmluva Szalai Viliam Obec Bešeňov
159.10 €
Kúpna zmluva - Tomáš Kollár Kúpna zmluva Tomáš Kollár Obec Bešeňov
1500.00 €
Zmluva-ZPCCH a SZTP Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie ZPCCH a SZTP Bešeňov Obec Bešeňov
200.00 €
Zmluva ZO : Červený kríž Zmluva o poskytnutí dotácie ZO:Červený kríž Obec Bešeňov
350.00 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva Liďák Andrej a manželka Angelika Obec Bešeňov
139.26 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva Geró Zoltán a manželka Henrieta Obec Bešeňov
159.10 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva Korbel Ján a manželka Kristína Obec Bešeňov
136.55 €
Nájomná zmluva - dodatok č.1 Nájomná zmluva Bernát Gabriel a manželka Beáta Obec Bešeňov
136.90 €
6300140846 Zmluva o dodávke plynu od1.9.2012-31.8.2013 SPP, a.s.
24000.00 €
Zmluva - Csemadok ZO Bešeňov Zmluva o poskytnutí dotácie Csemadok ZO Bešeňov Csemadok - ZO Bešeňov
2220.00 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva-kúpa nehnuteľnosti Horváth a spol.
356.00 €
č.5/2012 Rekonštrukcia chodníkov v obci Bešeňov-2.,3.a 4.časť. HOLD, spol.s.r.o.
168021.60 €
č.7/A/2012 MZ o obstaraní záležitostí investora Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.
5000.00 €
6300140846 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
0.00 €
9406093000 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1 Dodatok k Zmluve o spolupráci č.2/2012 Slovenská katolícka charita
0.00 €
č.9903410284 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
č.13/2012 Kúpna zmluva Júlia Szolárová
240.00 €
č.6/2012 MZ o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 KOODIS spol. s.r.o.
1000.00 €
č. 12/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Ladislav Horváth
0.00 €
č. 11/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Margita Horváthová
0.00 €
č. 10/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva František Szolár
0.00 €
č.9/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Erika Miškolciová
0.00 €
č. 8/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Ibolya Gardeno
0.00 €
č.7/2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva Rečková Erika
0.00 €
Zmluva o budúcej zmluve-Mgr.Šimko Štefan Zmluva o budúcej zmluve-Mgr.Šimko Štefan Obec Bešeňov
0.00 
Kúpna zmluva-Mgr.Štefan Šimko Kúpna zmluva-Mgr.Štefan Šimko Obec Bešeňov
1330.00 
č.5/2012 Odmena za výučbu základov plávania Bc.Alena Maťašovská
0.00 
č.zmluvy:9406060949 Zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 
č.3/2012 Kúpna zmluva Obec Bešeňov
2450.00 
Zmluva o budúcej zmluve Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Nitriansky samosprávny kraj
0.00 
č.4/2012 Odmena za výučbu základov plávania Bc.Alena Maťašovská
604.00 
č.06-2012 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Juliana Farkasová
850.00 
2/2012 Zmluva-Slovenská katolícka charita Slovenská katolícka charita
0.00 
č.24/par.52a/2012/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ Obec Bešeňov
310.80 
č.152-001/par.51/2012 ŠR Dohoda-ÚPSVaR Nové Zámky-absolventská prax Obec Bešeňov
0.00 
Mandátna zmluva 1/2012 Zabezpeč.obstar.zmien a doplnkov k ÚPN Bešeňov Ing.arch.Miroslav Šafranko
2450.00 
Dodatok č.1 k MZ zo dňa 17.5.2011 Zrušenie MZ zo dňa 17.5.2011 Ing.arch.Miroslav Šafranko
0.00 
Dodatok č.10 Dodatok č.10 k Zmluve o zriadení spol.stav.úradu Mestský úrad Nové Zámky
2239.00 
1/2012 Poskytnutie dotácií-TJ Bešeňov na rok 2012 Obec Bešeňov
18000.00 
č.6/§ 52a/2012/NP V-2 Dohoda ÚPSVaR Nové Zámky Obec Bešeňov
0.00 
č.zmluvy:9406039911 Zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 
č.zmluvy:9406039930 Zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 
Dodatok č.1 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.9.2011 Obec Bešeňov
0.00 
Podnájomná zmluva č.1 Podnájom poľného hnojiska AGROPROFIT BESENOV a.s.
418.00 
Kúpna zmluva predaj pozemku Obec Bešeňov
120.00 
Zmluva o dielo č.2011/018 Vypracovanie zmien a doplnkov SÚPN-O Bešeňov AUREX, spol.s.r.o.
3360.00 
Zmluva o dielo č.1/2011 Bešeňov - dopravné značenie v obci Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.
8304.05 
Dodatok č.3 k zmluve č.A/2008/01608-4 o výpožičke hnuteľného majetku štátu Obvodný úrad Nové Zámky
0.00 
11-4-7074 Dodatok č.1 k poistnej zmluve 11-4-7074 Union poisťovňa, a.s.
1902.60 
11-4-7074 Poistná zmluva č.11-4-7074 Union poisťovňa, a.s.
9.96 
101-24-8888/2011 Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 
Nájomná zmluva Nájomná zmluva za byt.č.2 Obec Bešeňov
100.60 
Zmluva - Edenred Slovakia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania Edenred Slovakia, s.r.o.
0.00 
ZMLUVA NA DODÁVKU SLUŽIEB A VÝKONOV -FLY NET /2011 dodanie katastrálnej mapy v digitálnej podobe FLY NET spol s.r.o.
750.00 
Zmluva-BI-PI Színházi stúdió Bi-Pi vystúpenie B.I.P.I. Színházi Stúdió
550.00 
Zmluva-BODI GUSZTI ÉS A FEKETE SZEMEK KFT vystúpenie- Bódi Csaby BODI GUSZTI ÉS A FEKETE SZEMEK KFT
650.00 
zmluva ZSE 120202856 Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadaťela do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. ZSE Energia, a.s.
0.00 
zmluva ZSE 120202858 Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadaťela do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. ZSE Energia, a.s.
0.00 
zmluva ZSE 120202857 Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadaťela do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. ZSE Energia, a.s.
0.00 
Mandátna zmluva Zabezpečenie obstarávania zmien a doplnkov k ÚPN O Bešeňov Ing.arch.Miroslav Šafranko
2450.00 
1/2011C finančná dotácia Obec Bešeňov
1450.00 
1/2011B finančná dotácia Obec Bešeňov
200.00 
1/2011A finančná dotácia Obec Bešeňov
300.00 
Kúpna zmluva Kúpa požiarneho čerpadla Takács Norbert
1400.00 
002/2011 dodávka potravinárského tovaru Mirkom s.r.o
0.00 
123/2011 tovar - Škol.jedáleň COOP Jednota Nové Zámky
0.00 
19-2011 poskytovanie audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová
900.00 
001/2011 dodávka potravinárského tovaru GTN, s.r.o
0.00 
1/2011 zmluva o poskytnutí dotácie Obec Bešeňov
14000.00 
4a/2011 zber a odvoz separovaného odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 

Kalendár:

Február 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
meniny má: Jaromír

Anketa:

Počasie: